Thông báo v/v học lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2019

05/10/2019 09:39

Khoa thông báo lịch học lại "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đầu khóa năm học 2018-2019 như sau.

Lịch học

- Thời gian học: Từ 8h00 - 17h00 Chủ nhật ngày 13/10/2019

-  Địa điểm học : Hội trường tầng 4, nhà A, số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Lệ phí

-  Lệ phí: tính bằng 01 đơn vị tín chỉ (272.000 đồng)/sinh viên.

-  Địa điểm nộp: tại phòng  P17 Khoa Công Nghệ Thông Tin

- Thời hạn nộp trước 15h00 ngày 9/10/2019

Danh sách

STT

Lóp

Mã SV

Tên SV

Tên

Ngày sinh

Kết quả

Ghi chú

1

1310A2

13A10010151

Trần Ngọc

Nam

08/10/1991

 

 

2

1910A01

19A10010163

Lại Văn

Bằng

'13/05/2001

 

 

3

1910A01

19A10010373

Trần Gia

Khang

'01/03/2001

 

 

4

1910A02

19A10010154

Dương Thành

Long

'29/01/2001

 

 

5

1910A03

19A10010069

Nguyễn Thị

Huyền

'15/01/2001

 

 

6

1910A03

19A10010198

Nguyễn Văn

Lập

'15/04/2001

 

 

7

1910A03

19A10010370

Đặng Hoàng

Long

'30/01/2001

 

 

8

1910A03

19A10010178

Trần Đức

Trung

'18/02/2001

 

 

9

1910A03

19A10010379

Âu Mạnh

Tường

'12/09/2001

 

 

10

1910A04

19A10010148

Nguyễn Trần

Cường

'15/06/2000

 

 

11

1910A04

19A10010230

Nguyễn Đức

Hiếu

'15/10/2001

 

 

12

1910A04

19A10010348

Ma Thị

Huyền

'03/12/2001

 

 

13

1910A04

19A10010098

Mai Thế

Long

'29/11/2001

 

 

14

1910A04

19A10010026

Vũ Minh

Quân

'22/08/2001

 

 

15

1910A04

19A10010023

Lê Đức

Việt

'09/04/2001

 

 

16

1910A04

19A10010352

Trương Quốc

Vương

'10/08/2001

 

 

17

1910A05

19A42010190

Nguyễn Mạnh

Cường

'31/12/2001

 

 

18

1910A05

19A10010266

Nguyễn Xuân

Dương

'21/09/2001

 

 

19

1910A05

19A10010173

Triệu Anh

Đức

'03/08/2001

 

 

20

1910A05

19A10010092

Nguyễn Đức

Hải

'10/09/2001

 

 

21

1910A05

19A10010265

Lò Tuấn

Hiệp

'27/10/2001

 

 

22

1910A05

19A10010207

Trần Nguyễn Việt

Huy

'29/08/2001

 

 

23

1910A05

19A10010091

Đỗ Đức

Lộc

'22/09/2001

 

 

24

1910A05

19A10010131

Hoàng Đức

Minh

'06/06/2001

 

 

25

1910A05

19A10010258

Hồ Thảo

Nguyên

'18/04/2001

 

 

(13589 lần xem)