Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí HK1 năm học 2019-2020

10/10/2019 08:53
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí
Tags: học phí,
STT Sinh viên Ngày sinh Lớp hành chính Ghi chú
1 Đặng Đình Tuấn Anh '27/10/1993 0011B6  
2 Đoàn Văn Hiệu '15/03/1994 1210A02  
3 Nguyễn Thanh Tùng '07/10/1994 1210A04  
4 Nguyễn Trọng Giáp '16/09/1994 1210A05  
5 Dương Trung Kiên '08/05/1993 1210A05  
6 Lê Đăng Long '18/02/1992 1210A05  
7 Phạm Minh Đoàn '21/04/1994 1210A06  
8 Hoàng Ngọc Hiếu '09/10/1995 1310A03  
9 Võ Việt Hưng '21/10/1995 1310A03  
10 Nguyễn Thành Công '12/04/1996 1410A01  
11 Mai Trung Hiếu '04/12/1996 1410A01  
12 Nguyễn Cát Ngọc '31/08/1996 1410A01  
13 Vũ Quang Hiệp '01/04/1996 1410A02  
14 Nguyễn Văn Khiên '19/08/1996 1410A02  
15 Dương Ngọc Quang Anh '04/02/1996 1410A03  
16 Đào Huy Hoàng '07/08/1996 1410A03  
17 Lê Văn Nam '23/03/1996 1410A03  
18 Trần Thị Nga '17/11/1996 1410A03  
19 Trần Công Sơn '01/04/1995 1410A03  
20 Phạm Quang Huy '11/07/1996 1410A04  
21 Hoàng Mạnh Hùng '05/11/1996 1410A04  
22 Phan Thành Quyết '12/11/1996 1410A04  
23 Cao Đình An '08/12/1997 1510A01  
24 Nguyễn Thị Thu Hà '27/03/1997 1510A01  
25 Hoàng Phi Hùng '03/12/1997 1510A01  
26 Nguyễn Tiến Thành '04/10/1997 1510A01  
27 Lê Văn Chiến '12/10/1996 1510A02  
28 Đào Minh Đức '18/02/1997 1510A02  
29 Vũ Thị Như Trâm '22/07/1997 1510A02  
30 Nguyễn Viết Tiến '02/08/1997 1510A03  
31 Trần Thị Xuyên '07/12/1997 1510A03  
32 Nguyễn Tiến Dũng '25/10/1997 1510A04  
33 Bùi Tùng Dương '19/10/1997 1510A04  
34 Đỗ Quang Đạo '19/10/1997 1510A04  
35 Phạm Gia Huy '10/09/1997 1510A04  
36 Phạm Tuấn Hưng '07/03/1997 1510A04  
37 Lương Thị Trà My '20/03/1997 1510A04  
38 Trương Văn Quý '01/07/1997 1510A04  
39 Lê Quang Sơn '20/02/1997 1510A04  
40 Phan Văn Thảo '10/01/1997 1510A04  
41 Bùi Hữu Thắng '27/12/1997 1510A04  
42 Nguyễn Tuấn Anh '21/05/1997 1510A05  
43 Vũ Triều Dương '12/01/1997 1510A05  
44 Đỗ Văn Hiếu '04/09/1997 1510A05  
45 Lê Trọng Hiếu '29/01/1997 1510A05  
46 Lưu Hải Nam '01/10/1997 1510A05  
47 Trịnh Giang Nam '20/04/1997 1510A05  
48 Nguyễn Đình Phúc '17/07/1997 1510A05  
49 Phí Mạnh Thắng '22/11/1997 1510A05  
50 Ninh Đình Trung '30/05/1994 1510A05  
51 Bùi Thanh Tú '15/11/1997 1510A05  
52 Phan Tường '14/12/1997 1510A05  
53 Nguyễn Phương Vi '25/10/1997 1510A05  
54 Trịnh Quang Anh '02/01/1997 1510A06  
55 Nguyễn Văn Cảnh '05/08/1997 1510A06  
56 La Thế Đức '09/03/1997 1510A06  
57 Lê Minh Đức '03/09/1997 1510A06  
58 Phạm Công Hoàng '25/07/1997 1510A06  
59 Vũ Thị Nhật Lệ '04/08/1997 1510A06  
60 Lê Quỳnh Phương '10/09/1997 1510A06  
61 Dương Hùng Sơn '19/08/1997 1510A06  
62 Nguyễn Anh Tú '07/06/1996 1510A06  
63 Mai Quốc An '20/10/1998 1610A01  
64 Đinh Hồng Anh '18/10/1998 1610A01  
65 Vũ Việt Anh '18/03/1998 1610A01  
66 Bùi Ánh Dương '25/06/1998 1610A01  
67 Nguyễn Đình Huy '26/11/1998 1610A01  
68 Nguyễn Văn Huỳnh '18/06/1998 1610A01  
69 Nguyễn Thành Quang '11/12/1998 1610A01  
70 Hoàng Đinh Bảo Sang '16/06/1998 1610A01  
71 Ngô Bảo Sơn '14/03/1998 1610A01  
72 Nguyễn Văn Thắm '04/12/1998 1610A01  
73 Dương Đình Tuấn '08/06/1998 1610A01  
74 Đỗ Văn Tú '09/10/1998 1610A01  
75 Nguyễn Đức Anh '01/11/1998 1610A02  
76 Nguyễn Thành Công '23/08/1998 1610A02  
77 Trần Huy Dũng '30/08/1998 1610A02  
78 Nguyễn Văn Huy '20/01/1998 1610A02  
79 Phan Đình Khánh '31/10/1998 1610A02  
80 Bùi Tùng Lâm '07/06/1998 1610A02  
81 Trịnh Thùy Linh '03/02/1998 1610A02  
82 Lê Hoàng Nam '27/09/1998 1610A02  
83 Lê Minh Ngọc '16/08/1998 1610A02  
84 Vũ Kiều Oanh '10/11/1998 1610A02  
85 Nguyễn Thanh Quang '28/06/1998 1610A02  
86 Phạm Hồng Quý '08/06/1998 1610A02  
87 Nguyễn Văn Thản '20/09/1998 1610A02  
88 Nguyễn Anh Tùng '31/03/1998 1610A02  
89 Phạm Hùng Cường '19/11/1998 1610A03  
90 Nguyễn Thị Thùy Dương '26/09/1998 1610A03  
91 Nguyễn Thành Đạt '21/08/1998 1610A03  
92 Vũ Huy Hoàng '22/03/1997 1610A03  
93 Trần Đức Huy '28/04/1997 1610A03  
94 Vũ Quang Huy '24/08/1998 1610A03  
95 Phùng Tuấn Minh '20/10/1998 1610A03  
96 Trần Huy Sơn '04/11/1998 1610A03  
97 Đào Xuân Thắng '01/05/1998 1610A03  
98 Nguyễn Văn Trung '02/08/1998 1610A03  
99 Nguyễn Anh Tuấn '11/07/1998 1610A03  
100 Nguyễn Minh Chiến '18/07/1998 1610A04  
101 Đàm Thận Đức '14/01/1998 1610A04  
102 Trần Văn Đức '10/10/1998 1610A04  
103 Vũ Thị Minh Hòa '24/06/1998 1610A04  
104 Nguyễn Văn Khánh '07/02/1998 1610A04  
105 Hà Trí Kiên '07/03/1998 1610A04  
106 Cao Quyền Linh '14/03/1998 1610A04  
107 Phạm Sỹ Thắng '24/07/1998 1610A04  
108 Nguyễn Thủy Tiên '14/09/1997 1610A04  
109 Nguyễn Quang Trung '10/01/1998 1610A04  
110 Phạm Văn Việt '21/08/1998 1610A04  
111 Trịnh Anh Duy '19/07/1998 1610A05  
112 Nguyễn Hoàng Giang '29/08/1998 1610A05  
113 Nguyễn Đăng Hải '16/01/1998 1610A05  
114 Đoàn Văn Hậu '16/05/1998 1610A05  
115 Nguyễn Hải Hiệu '12/09/1998 1610A05  
116 Trần Văn Hoàng '20/02/1997 1610A05  
117 Trần Quang Huy '15/12/1998 1610A05  
118 Vũ Thu Huyền '07/11/1998 1610A05  
119 Vũ Thế Kiên '04/03/1998 1610A05  
120 Vũ Hồng Minh '09/10/1998 1610A05  
121 Đào Ngọc Nam '26/01/1998 1610A05  
122 Vũ Duy Quang '12/01/1998 1610A05  
123 Nguyễn Trường Sơn '17/04/1998 1610A05  
124 Nguyễn Văn Thắng '20/11/1998 1610A05  
125 Vũ Xuân Trường '07/04/1998 1610A05  
126 Đỗ Mạnh Tùng '18/12/1998 1610A05  
127 Lê Quang Vinh '29/10/1998 1610A05  
128 Hà Thị Vân Anh '06/05/1998 1610A06  
129 Trịnh Tuấn Anh '03/06/1998 1610A06  
130 Đinh Văn Hậu '01/03/1998 1610A06  
131 Từ Minh Hiếu '22/01/1998 1610A06  
132 Nguyễn Văn Huy '29/05/1998 1610A06  
133 Trịnh Đức Huy '22/11/1998 1610A06  
134 Đặng Văn Nam '27/05/1998 1610A06  
135 Vũ Thị Kim Oanh '21/01/1998 1610A06  
136 Nguyễn Trần Tân Quang '23/07/1998 1610A06  
137 Nguyễn Thanh Tuấn '05/10/1998 1610A06  
138 Nguyễn Thanh Bình '14/09/1999 1710A01  
139 Ngô Quế Lâm '04/04/1999 1710A01  
140 Lê Phương Nam '11/07/1999 1710A01  
141 Hồ Đức Thắng '23/04/1999 1710A01  
142 Vũ Tuấn Anh '06/09/1999 1710A02  
143 Nguyễn Ngọc Đạt '07/09/1999 1710A02  
144 Trịnh Đức Minh '31/05/1999 1710A02  
145 Phan Hoài Nam '06/06/1999 1710A02  
146 Trịnh Lam Sơn '02/07/1996 1710A02  
147 Đỗ Duy Thái '23/03/1999 1710A02  
148 Nguyễn Mạnh Tiến '03/09/1999 1710A02  
149 Nguyễn Tùng Dương '02/02/1999 1710A03  
150 Lê Huỳnh Đức '15/05/1999 1710A03  
151 Lê Kim Hải '29/11/1999 1710A03  
152 Mai Duy Hân '21/02/1999 1710A03  
153 Hoàng Quốc Huy '14/04/1999 1710A03  
154 Nguyễn Đức Huy '04/09/1999 1710A03  
155 Nguyễn Thị Thanh Huyền '05/01/1999 1710A03  
156 Nguyễn Mạnh Hùng '11/01/1999 1710A03  
157 Nguyễn Nam Khánh '21/04/1999 1710A03  
158 Nguyễn Hoàng Long '22/05/1999 1710A03  
159 Nguyễn Khắc Long '28/05/1999 1710A03  
160 Nguyễn Công Minh '20/12/1999 1710A03  
161 Hoàng Xuân Phong '05/06/1999 1710A03  
162 Vũ Thị Phương '12/02/1999 1710A03  
163 Đỗ Khánh Toàn '07/11/1999 1710A03  
164 Bùi Đức Cường '17/11/1999 1710A04  
165 Trần Minh Đức '26/07/1999 1710A04  
166 Nguyễn Xuân Hưng '23/04/1999 1710A04  
167 Nguyễn Thuý Hường '07/02/1999 1710A04  
168 Nguyễn Lý Quang '12/12/1999 1710A04  
169 Nguyễn Đức Thắng '15/09/1999 1710A04  
170 Đỗ Thế Anh Hào '24/03/1999 1710A05  
171 Trần Thị Hậu '02/06/1999 1710A05  
172 Ngô Thành Lâm '28/01/1999 1710A05  
173 Trần Minh Quang '23/02/1999 1710A05  
174 Trần Xuân Tùng '16/12/1999 1710A05  
175 Nguyễn Văn Vinh '10/02/1999 1710A05  
176 Đỗ Thành Chính '05/12/1999 1710A06  
177 Nguyễn Trung Hiếu '25/01/1999 1710A06  
178 Ngô Thị Khánh Huyền '03/04/1999 1710A06  
179 Đoàn Hải Nam '14/11/1999 1710A06  
180 Bùi Văn Nghĩa '20/06/1999 1710A06  
181 Nguyễn Tiến Anh '29/07/2000 1810A01  
182 Nguyễn Thị Hường '20/03/2000 1810A01  
183 Đặng Đức Tài '20/01/2000 1810A01  
184 Đinh Thị Tâm '15/05/2000 1810A01  
185 Nguyễn Thị Bích Thảo '01/09/2000 1810A01  
186 Dương Đức Thịnh '21/07/2000 1810A01  
187 Bùi Ngọc Ánh '08/11/2000 1810A02  
188 Nguyễn Thanh Biển '27/09/2000 1810A02  
189 Trần Mạnh Đạt '07/12/2000 1810A02  
190 Nguyễn Huệ   1810A02  
191 Ngô Văn Luân '10/04/2000 1810A02  
192 Lê Văn Nghĩa '21/05/2000 1810A02  
193 Bùi Đại Phát '22/11/2000 1810A02  
194 Nguyễn Đàm Quân '23/10/2000 1810A02  
195 Vũ Công Trường '26/03/2000 1810A02  
196 Trần Đức Mạnh '26/01/2000 1810A03  
197 Phạm Công Minh '24/12/2000 1810A03  
198 Nguyễn Đức Tài '08/07/2000 1810A03  
199 Phạm Văn Tiến '13/07/2000 1810A03  
200 Lê Thế Việt '08/04/2000 1810A03  
201 Nguyễn Tất Đạt '23/12/2000 1810A04  
202 Dương Minh Đức '25/10/2000 1810A04  
203 Nguyễn Trung Hiếu '13/07/2000 1810A04  
204 Đào Xuân Lộc '16/05/2000 1810A04  
205 Trần Đức Lương '07/11/2000 1810A04  
206 Nguyễn Long Nhật '14/08/2000 1810A04  
207 Khương Văn Toàn '22/03/2000 1810A04  
208 Nông Thái Bảo Trung '30/06/2000 1810A04  
209 Vương Công Duy '06/08/2000 1810A05  
210 Nguyễn Đức Hưng '18/01/2000 1810A05  
211 Lê Quang Trường '08/09/2000 1810A05  
Ghi chú:Tính đến hết 16g30 ngày 09/10/2019    
(18807 lần xem)