Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2019 -2020

16/10/2019 16:16
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP VP khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK1  năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian/ đối tượng thực hiện:
STT Khóa Thời gian
1 1510A; 1610A; 1710A Từ ngày 18/10/2019 đến trước ngày 23/10/2019
2 1810A, 1910A Từ ngày  23/10/2019 đến trước ngày 25/10/2019
 

Ghi chú: Trường hợp sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát có thể gửi phản hồi qua email :nguyetnta@hou.edu.vn (giải quyết trong thời gian gia hạn khảo sát).

(24285 lần xem)