Qui trình trả kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khoá 0008B

24/12/2011 22:43
Qui trình trả kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khoá 0008B Văn phòng khoa thông báo qui trình trả kết quả duyệt đề tài đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khoá 08B như sau
Tags: 0008B, thông báo,

Văn phòng khoa đã tập hợp các đề tài do sinh viên đăng ký qua Phiếu đăng ký đồ án tốt nghiệp. Qua xét duyệt của Ban chủ nhiệm và Hội đồng khoa, một số đề tài được duyệt xong một số đề tài được yêu cầu phải thay đổi (VD: Tên đề tài, Giáo viên hướng dẫn, Nội dung, Mô tả ...). Cá biệt, một số đề tài chưa đăng ký thông tin vào hệ thống như đã thông báo, gây khó khăn cho công tác chuyên môn của cán bộ khoa.

Khoa thông báo để sinh viên diện làm đồ án tốt nghiệp khoá 0008B biết và thực hiện một số yêu cầu theo qui trình như sau:

 1. Ngày 25/12/2011:
  • Sinh viên xem danh sách đề tài được duyệt và đề tài phải thay đổi trên website của khoa (dự kiến công bố vào hồi 19h)
  • Trước 21h, sinh viên cần cập nhật lại thông tin đồ án trên hệ thống (http://student.fithou.net.vn/totnghiep) theo đúng yêu cầu. Khi truy cập hệ thống http://student.fithou.net.vn/totnghiep, những đề tài đăng ký thông tin chính xác và được duyệt sẽ thể hiện thông tin "Đã được duyệt", những đề tài chưa được duyệt sẽ không thể hiện thông tin này.
 2. Ngày 26/12/2011.
  • Với những đề tài đã được duyệt như đã nói ở trên, sinh viên có thể tới văn phòng khoa CS1 để nhận Giấy mời Giáo viên hướng dẫn. Văn phòng khoa không cấp Giấy mời Giáo viên hướng dẫn cho những đề tài không đăng ký chính xác thông tin theo yêu cầu.
  • Hệ thống CTMS có thể sẽ tạm ngừng phục vụ trong ngày theo kế hoạch cải tạo mạng lưới điện.
 3. Ngày 27/12/2011.
  • Với những đề tài còn lại, nếu đã đăng ký đúng yêu cầu như đã nói ở trên sẽ được chuyển sang trạng thái "Đã được duyệt" trên hệ thống http://student.fithou.net.vn/totnghiep . Sinh viên căn cứ vào trạng thái này để đến văn phòng khoa CS1 nhận Giấy mời Giáo viên hướng dẫn.
(9375 lần xem)