Bộ môn Công nghệ Đa phương tiện thông báo điều chỉnh lịch báo cáo chuyên môn cho sinh viên làm ĐATN học kỳ 1 năm học 2019-2020

11/11/2019 07:50
Tags:

Bộ môn Công nghệ Đa phương tiện thông báo điều chỉnh lịch báo cáo chuyên môn cho sinh viên làm ĐATN học kỳ 1 Hội đồng MT02 năm học 2019-2020 như sau:

Lịch theo TB cũ: 13h30 ngày 11/11/2019

Lịch mới điều chỉnh: 13h30 ngày 12/11/2019

Yêu cầu:Các SV trong danh sách hội đồng MT02 chưa đến làm thủ tục đăng ký cần sớm hoàn thành trước khi báo cáo  

(1213 lần xem)