Thông báo họp lớp xét KQ Rèn luyện HK1 năm học 2019-2020

19/11/2019 13:53
Tags:
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ/năm học của Nhà trường và của Khoa về việc đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên,
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch họp lớp và xét KQRL của các lớp HK1 năm  học 2019-2020 như sau:

 

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT
1610A03, 1710A02, 1810A01 21-11-2019 11:00:00 42&41 Dương Chí Bằng
1210A06, 1310A01, 1610A04, 1810A03 21-11-2019 11:00:00 52 Nguyễn Thị Thúy Lan
13A10A03, 1410A03, 1710A06, 1910A05 22-11-2019 10:00:00 51 Trần Duy Hùng
1210A01, 1210A02, 1210A04, 1410A01 22-11-2019 11:00:00 52 Lê Hữu Dũng
1610A06, 1710A03 22-11-2019 14:00:00 51 Nguyễn Đức Tuấn
1810A05, 1510A05, 1210A05 25-11-2019 9:00:00 21 Nguyễn Thị Tâm
1510A01,1710A05,1910A04
25-11-2019 10:00:00 51 Trịnh Thị Xuân
1410A04,1710A01, 1910A01 25-11-2019 10:30:00 52 Nguyễn Thành Huy
1310A02, 1510A06, 1810A04, 0011B1 25-11-2019 10:30:00 24 Nguyễn Thị Quỳnh Như
1810A02, 1510A03, 1510A04 25-11-2019 11:00:00 51 Mai Thị Thúy Hà
1210A03, 1410A02, 1710A04, 1910A02 25-11-2019 15:00:00 52 Lê Thị Thanh Thùy
1610A05, 1510A02, 1910A03 26-11-2019 8:00:00 51 Nguyễn Thùy Linh
1610A01, 1610A02 26-11-2019 10:30:00 51 Trần Tiến Dũng
(5365 lần xem)