Qui trình trả giấy mời Giáo viên hướng dẫn đồ án cho các đề tài còn lại

28/12/2011 22:48
Qui trình trả giấy mời Giáo viên hướng dẫn đồ án cho các đề tài còn lại Thứ 4 ngày 4/1/2012, Văn phòng khoa sẽ trả giấy mời Giáo viên hướng dẫn của những đề tài đã được duyệt cho những sinh viên thực hiện theo đúng qui trình như sau:
Tags: 0008B,
 1. 28/12/2011.
  Sinh viên nộp Đăng ký đề tài, Thuyết minh đề tài đúng hạn (theo yêu cầu trong các thông báo trước đây). 
 2. Ngày 03/01/2012,
  • Văn phòng khoa sẽ công bố kết quả duyệt các đề tài mới hoàn thiện thông tin theo yêu cầu và kết quả xét duyệt của BCN khoa
  • Trước 20h00 ngày 03/01/2012,
   Sinh viên cần cập nhật đúng và đầy đủ thông tin đồ án của mình trong hệ thống http://student.fithou.net.vn/totnghiep
  • Từ 22h00 đến 23h00: Những đề tài đã được duyệt và có thông tin đăng ký trong hệ thống http://student.fithou.net.vn/totnghiep chính xác với danh sách duyệt sẽ được chuyển sang trạng thái "Đã được duyệt"
 3. Ngày 04/01/2012,
  Sinh viên căn cứ vào trạng thái duyệt của đề tài đã đăng ký trong hệ thống để tới văn phòng khoa CS1 nhận giấy mời GVHD

Lưu ý: 
Tất cả các đăng ký ghi sai tên đề tài so với danh sách do khoa duyệt và công bố (kể cả về chữ Hoa, chữ thường, kí hiệu, viết tắt ...), thiếu hoặc mô tả không phù hợp, thiếu tên GVHD đều không được xác nhận.

(4830 lần xem)