Thông báo v/v thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020

03/02/2020 20:00
Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2019-2020
Tags: học phí,

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

  • Đối tượng:              Sinh viên Đại học ngành CNTT Hệ Chính quy, Vừa học vừa làm, Hệ Từ xa
  • Mức thu:                Theo Quyết định số 2500/QĐ-ĐHM
  • Thời gian thu:

STT

KHÓA

Trình tự thực hiện

Sinh viên

Ngân hàng

Bộ phận KT

1

1310A, 1410A, 1510A, 1610A, 1710A, 1810A, 1910A

    Trước 10/02/2020, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu học phí 50.000đ.

    Thu học phí trong tài khoản của SV từ ngày 13/02/2020 đến ngày 15/02/2020(theo nghiệp vụ uỷ nhiệm thu). Chuyển DS cho Khoa trước ngày 01/03

    Gạch nợ học phí từ ngày 09/03/2020 đến ngày 12/03/2020

2

0011B, 1210A

Nộp trực tiếp: 8g30-10g00 ngày 12/03/2020,  
P17 – khu giảng đường khoa CNTT

 

Lưu ý đối với sinh viên:

 

  1. Nộp học phí vào tài khoản cá nhân đã đăng ký theo quy định, bộ phận KT sẽ không giải quyết những trường hợp nộp sai lệch tài khoản.
  2. Mọi trường hợp không theo đúng thời hạn thông báo này phải tuân thủ Quy trình xử lý nộp học phí muộn đã công bố tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1357&cid=12
  3. Sinh viên có nhu cầu in sao biên lai học phí đăng ký với VP Khoa (Tầng trệt) từ ngày 15-20/03/2020 (khi đến mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư)
(19397 lần xem)