Thông báo về lùi thời hạn tập trung của sinh viên, học viên để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; và thực hiện khảo sát Lịch sử di chuyển

14/02/2020 15:35
Trường ĐH Mở HN đã có thông báo số 601/TB-ĐHM ngày 14/02/2020 v/v Lùi thời hạn tập trung sinh viên, học viên để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Covid-19.

Khoa CNTT thông báo:

  1. Sinh viên thực hiện nghiêm nội dung thông báo số 416/TB/ĐHM, 601/TB-ĐHM (xem hình) và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm virus Corona mới (Covid-19) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
  2. Sinh viên cần tích cực sử dụng hệ thống học tập trực tuyến của nhà trường tại hoclieu.hou.edu.vnthuvien.hou.edu.vn và theo hướng dẫn của giảng viên để thực hiện hoạt động học tập trong thời gian không tới trường.
  3. Sinh viên thực hiện khảo sát lịch sử di chuyển và cung cấp minh chứng bằng cách điền form 

(12038 lần xem)