Thông báo đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đợt tháng 5 năm 2020

18/05/2020 16:47
Tags:

Căn cứ lịch thi các môn Lý luận chính trị, Tiếng Anh cơ bản và Đánh giá năng lực ngoại ngữ học kỳ 2 năm học 2019-2020, Khoa đã mở lớp để SV đăng ký thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  • Thời gian đăng ký dự thi: từ 08:00 ngày 19/05 đến hết 08:00 ngày 21/05/2020
  • Đối tượng đăng ký: SV đã tích lũy >=122 tín chỉ
  • Ngày thi: theo lịch thi đã công bố (link), chi tiết về danh sách, phòng thi, giờ thi, ... sẽ được thông báo  khi Nhà trường gửi thông tin cho Khoa. Sinh viên cần chú ý các thông báo tiếp theo.
(1691 lần xem)