Thông báo thu học phí GDQP và GDTC đợt tháng 6 năm 2020

20/05/2020 09:43
Tags: học phí,

Bộ phận kế toán Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch thu học phí và kinh phí đi học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất như sau:

 Đối tượng:                 + Sinh viên Hệ Đại học Chính quy nhập học năm 2019

+ Các sinh viên các khóa trước có nhu cầu học.

Các khoản thu:

                                    + Tiền học phí: 11 Tín chỉ

                                    + Tiền vật dụng và kinh phí khác: Theo thông báo

Địa điểm thu HP: Khu giảng đường Khoa CNTT – 96 Định Công, Thanh Xuân

Thời gian thu:

TT

Lớp/KHÓA

NGÀY THU

THỜI GIAN

1

1910A1, 1910A2

26/05/2020

8g30-10g30

2

1910A3, 1910A4, 1910A5, các khóa trước

27/05/2020

8g30-10g30

(11337 lần xem)