Thông báo hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả Thi các chuyên đề và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020

19/05/2020 16:36
Tags:

Để hoàn thiện thủ tục công nhận kết quả Thi các chuyên đề và Bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020, các sinh viên đã thi các chuyên đề tốt nghiệp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo hình thức trực tuyến cần đến Khoa (phòng 17) để: 

  • Nộp quyển đồ án tốt nghiệp (theo đúng quy định đã nêu trên website Khoa)
  • Nộp các quyển báo cáo chuyên đề tốt nghiệp 
  • Hoàn thiện một số thủ tục liên quan tới hoạt động Báo cáo chuyên môn tại Bộ môn
  • Ký danh sách thi.

Thời hạn cho các việc trên: 08:00-11:00 ngày 25/5/2020.

(2321 lần xem)