Thông báo Thu học phí kỳ II năm học 2011-2012

04/01/2012 17:41
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo về lịch, mức thu học phí đợt 1, học kỳ II năm học 2011- 2012 như sau

 

 • Căn cứ qui định 01/KH-TC/ĐHM  ngày 28/03/2011 của Viện Đại học Mở Hà Nội qui định về mức thu học phí, lệ phí đối với các ngành , các trình độ theo các loại hình đào tạo năm học 2011-2012.
 • Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ- CP ngày 14/05/2010 của chính phủ về việc qui định chế độ, múc thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015.

 

Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo về lịch, mức thu học phí đợt 1, học kỳ II  năm học 2011- 2012 như sau:

 • Đối tượng nộp học phí:
  • Khóa 08 hệ Đại học chính qui (0008B)
  • Khoá 09 hệ Cao đẳng chính qui (0709B)
  • Hệ tại chức
 • Thời gian thu học phí: ngày 10/01/2012
  • Sáng từ 8h-11h
  • Chiều từ 13h30 đến 16h30
 • Địa điểm thu học phí: Cơ sở 2 - Khoa CNTT
 • Mức thu học phí:
  • Hệ ĐH chính quy: 1.950.000 đ/kỳ.
  • Hệ Cao đẳng Chính qui: 1.550.000 đ/kỳ
  • Hệ TC, HCKT:      2.950.000 đ/kỳ.

Những sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được thi hết môn của học kỳ này.

(9632 lần xem)

Tin liên quan: