Thông báo v/v Tổ chức học lại SHCDSV cuối khóa năm 2020

12/06/2020 15:40

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức học lại tuần Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên cuối khóa cho sinh viên như sau: 

  1. Đối tượng 1: Những sinh viên thi trượt lần 1 tháng 5/2020(có danh sách kèm theo)  
  2. Thời gian: Chủ nhật ngày 14/06/2020 từ 7h30-11h30
  3. Hình thức: Trực tuyến, sử dụng công cụ họp trực tuyến Google Hangout Meet
  4. Link tham gia Google Meet: https://meet.google.com/fcm-iijb-zeq
  5. Link livestream trực tiếp: https://stream.meet.google.com/stream/99da6323-9506-4111-a442-278b9cef2b89

Danh sách sinh viên

STT  Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp
1 16A10010061 Phạm Thị Thu 14/10/1998 1610A06
2 15A10010215 Nguyễn Trí Trung 07/10/1997 1510A01
3 15A10010159 Phan Văn Thảo 10/01/1997 1510A04
4 16A10010003 Đỗ Thị Hậu 19/05/1998 1610A01
5 16A12010127 Phạm Quang Huy 05/08/1998 1610A01
6 16A10010232 Mai Ngọc Linh 21/11/1998 1610A01
7 16A10010171 Cao Đức Dương 23/08/1998 1610A02
8 16A10010027 Phạm Tuấn Anh 12/11/1998 1610A05
9 16A10010336 Bùi Đức Tú 13/05/1998 1610A06
10 13A10010023 Vũ Minh Đức 24/03/1995 1310A03
11 13A10010133 Hoàng Xuân Vũ 27/12/1995 1310A03
12 15A10010334 Nguyễn Thị Thu Hà 27/03/1997 1510A01
13 15A10010269 Bùi Văn Thảo 28/04/1996 1510A05
14 16A10010334 Nguyễn Duy Huỳnh 24/01/1998 1610A02
15 16A10010061 Phạm Thị Thu 14/10/1998 1610A06
(789 lần xem)