Lịch thi và danh sách thi lại SHCDSV cuối khóa năm 2020

16/06/2020 16:41

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo về việc tổ chức thi lại tuần Sinh hoạt chính trị, công dân - sinh viên cuối khóa cho sinh viên như sau: 

  1. Đối tượng : Những sinh viên thi trượt lần 1 (có danh sách kèm theo)  
  2. Thời gian thi: Thứ 5 ngày 18/06/2020 từ 12h45

Danh sách sinh viên

STT  STT  Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp
Danh sách sinh viên trượt lần 1 năm 2019   
1 1 13A10010067 Hoàng Xuân Hiếu 07/12/1994 1310A01
2 2 13A10010080 Nguyễn Thông Hiếu 02/12/1995 1310A03
3 3 13A10010095 Nguyễn Văn Khải 04/11/1995 1310A03
4 4 14A10010006 Nguyễn Thị Hoài 20/05/1996 1410A03
5 5 15A10010133 Nguyễn Tiến Thành 04/10/1997 1510A01
6 6 15A10010209 Vũ Huy Hoàng 18/11/1997 1510A02
7 7 15A10010138 Hoàng Thị Oanh 16/10/1997 1510A02
8 8 15A10010239 Vương Thị Thu Dung 17/05/1997 1510A05
9 9 15A10010196 Vũ Triều Dương 12/01/1997 1510A05
10 10 15A10010125 Nguyễn Như Hiển 23/08/1997 1510A05
11 11 15A10010255 Trần Tiến Mạnh 01/02/1997 1510A05
12 12 15A10010277 Trần Duy Phương 01/12/1996 1510A05
13 13 15A10010152 Ninh Đình Trung 30/05/1994 1510A05
14 14 15A10010231 Nguyễn Thị Huyền 04/11/1997 1510A06
15 15 16A10010012 Trần Đức Lương 07/01/1998 1610A02
16 16 16A10010371 Chu Thị Khánh Huyền 20/08/1998 1610A04
17 17 16A10010116 Phạm Thị Thu 23/04/1998 1610A04
18 18 16A10010278 Nguyễn Hồng Quân 02/11/1998 1610A05
19 19 16A10010257 Trần Văn Tiến 12/02/1998 1610A05
Danh sách sinh viên trượt lần 1 tháng 5 năm 2020  
20 1 16A10010061 Phạm Thị Thu 14/10/1998 1610A06
21 2 15A10010215 Nguyễn Trí Trung 07/10/1997 1510A01
22 3 16A10010003 Đỗ Thị Hậu 19/05/1998 1610A01
23 4 16A12010127 Phạm Quang Huy 05/08/1998 1610A01
24 5 16A10010232 Mai Ngọc Linh 21/11/1998 1610A01
25 6 16A10010171 Cao Đức Dương 23/08/1998 1610A02
26 7 16A10010027 Phạm Tuấn Anh 12/11/1998 1610A05
27 8 13A10010023 Vũ Minh Đức 24/03/1995 1310A03
28 9 13A10010133 Hoàng Xuân Vũ 27/12/1995 1310A03
29 10 16A10010334 Nguyễn Duy Huỳnh 24/01/1998 1610A02
(747 lần xem)