Thông báo (số 3) điều chỉnh các lớp tín chỉ Giai đoạn 2 HK3 năm học 2019 - 2020

02/07/2020 17:25
Xét đề nghị của Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT thông báo (số 3) điều chỉnh một số lớp tín chỉ Giai đoạn 2 - HK3 năm học 2019-2020 như sau:
Tags:

Mở thêm 01 lớp tín chỉ môn Đảm bảo chất lượng phần mềm, lịch học Chiều thứ 4, Sáng thứ 7; nhận đăng ký đến hết 17:00 ngày 03/07.

(895 lần xem)