Kết quả phúc khảo bài thi HK2 năm học 2019-2020

14/07/2020 14:00
Tags: Phúc khảo,

Khoa thông báo kết quả phúc khảo bài thi học kỳ 2 năm học 2019-2020, như sau:

STT Họ và tên SV Mã sinh viên Lớp Môn thi Mã DS thi Ngày thi Ghi chú
1 Lê Doãn Thiệp 16A10010129 1610A02 Giải tích 2 5329 04/06/2020 Không thay đổi
2 Lưu Thị Xuyên 18A10010355 1810A05 Kiến trúc máy tính 5238 25/05/2020 Không thay đổi
3 Phạm Minh Hiếu 16A10010319 1610A04 Lập trình hướng sự kiện 5409 17/06/2020 Không thay đổi
(1307 lần xem)