Quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

05/08/2020 07:51
Khoa CNTT thông báo quyết định công nhận sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Tags: học phí,

(15801 lần xem)