Thông báo lịch nhận chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021

02/09/2020 14:37
Tags:

Khoa thông báo tới SV: lịch nhận đề tài các môn chuyên đề TN (gồm các môn: Chuyên đề Lập trình ứng dụng, Chuyên đề Kết thúc chuyên ngành, Chuyên đề CNPM & ứng dụng) học kỳ 1 năm học 2020-2021 có sự thay đổi so với kế hoạch nhận đề cũ, cụ thể lịch mới như sau:  

- Khóa 1610A:  10:00 ngày 4/9/2020

- Khóa 1510A:  13:00 ngày 4/9/2020

- Các khóa từ 1410A trở về trước: 15:00 ngày 4/9/2020

Mọi thông tin khác về nhận đề tài chuyên đề TN (địa điểm, cách thức, lưu ý, ...) vẫn như trên kế hoạch đào tạo của học kỳ (đã công bố từ đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021).

(1767 lần xem)