Thông báo lịch kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021

09/10/2020 08:01

Thực hiện kế hoạch học kỳ và yêu cầu của triển khai chuyên đề tốt nghiệp, Khoa CNTT thông báo kế hoạch thực hiện kiểm tra điều kiện đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp của HK 1 năm học 2020 – 2021

1. Đối tượng

Các sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 có đánh giá của giáo viên hướng dẫn không đạt yêu cầu và các sinh viên không nộp báo cáo tiến độ 

2. Thời gian, địa điểm đăng ký: 

- Từ 13h00 đến 16h00 ngày thứ 6 - 9/10/2020 tại tầng trệt (cô Nguyệt)

- Từ  9h00 đến 11h00 ngày thứ 2 – 12/10/2020 tại P14 (Cô Thùy)

(Lưu ý: SV photo tờ đề CĐTN của mình để nộp kèm theo)

3. Thời gian kiểm tra: 13h00 ngày thứ 4 - Ngày 14/10/2020 tại P22 

(Lưu ý: SV đem theo máy tính đã cài sẵn các chương trình cần thiết)

4. Thời gian trả kết quả: Sáng thứ 6, từ 9h00 đến 11h00 ngày 16/10/2020 tại P14

(3957 lần xem)