Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo lịch tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2020-2021

01/11/2020 19:00
Bộ môn Công nghệ phần mềm thông báo tổ chức seminar đánh giá chuyên môn đồ án tốt nghiệp HK 1 năm học 2020-2021 như sau:
Tags:

Thời gian đánh giá chuyên môn: 13h ngày 02/11/2020.

 

3, Trả kết quả: 10h, 03/11/2019, tại phòng P14.

4, Bộ môn yêu cầu: SV các khóa đã đăng ký vào chuyên ngành Công nghệ phần mềm phải tham dự seminar này, kết quả hoạt động chuyên môn được đánh căn cứ theo câu hỏi chuyên môn (viết trên phiếu hỏi, SV tự in mẫu mang đến) được Hội đồng chấp nhận. 

5, Danh sách các Hội đồng:

(1557 lần xem)