Thông báo lịch kiểm tra điều kiện lần 2 đối với SV làm chuyên đề tốt nghiệp HK1 năm học 2020-2021

23/11/2020 07:43
Tags:
 1. Đối tượng:
  • Các sinh viên làm chuyên đề tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 - có đánh giá của giáo viên hướng dẫn không đạt yêu cầu
  • các sinh viên không nộp báo cáo tiến độ
  • các sinh viên đã kiểm tra lần 1 mà điểm dưới 4,0
  • các sinh viên được yêu cầu kiểm tra mà không kiểm tra ở lần 1 (0 điểm lần 1)
 2. Thời gian, địa điểm đăng ký: - Từ 13h00 đến 16h00 ngày thứ 2 – 23/11/2020 tại P14 (cô Thùy) (Lưu ý: SV photo tờ đề CĐTN của mình để nộp kèm theo)
 3. Thời gian kiểm tra: 13h00 thứ 3 Ngày 24/11/2020 tại P22 (Lưu ý: SV đem theo máy tính đã cài sẵn các chương trình cần thiết)
 4. Thời gian trả kết quả: 16h00 ngày 24/11/2020 tại P14
 5. Lưu ý: Những SV nêu trên nếu không đăng ký và thực hiện kiểm tra sẽ nhận điểm 0 lần 2.
(675 lần xem)