Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2020 -2021

26/11/2020 13:28
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags:

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP VP khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK1  năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn bằng tài khoản cá nhân đã cấp: 

             + Đối với sinh viên năm nhất: Tài khoản và mật khẩu đăng nhập là Mã sinh viên.

             + Sinh viên năm thứ 2 trở về trước: Tài khoản là mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân hoặc theo mật khẩu các bạn đã cập nhật lại.

  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian/ đối tượng thực hiện:
STT Khóa Thời gian
1 1510A; 1610A; 1710A Từ ngày 05/12/2020 đến trước ngày 09/12/2020
2 1810A, 1910A; 2010A Từ ngày  09/12/2020 đến trước ngày 13/12/2020
 

Ghi chú: Trường hợp sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát có thể gửi phản hồi qua email :nguyetnta@hou.edu.vn (giải quyết trong thời gian gia hạn khảo sát).

(8979 lần xem)