Lịch thi và DS thi đánh giá thu hoạch "Tuần sinh hoạt CDSV" đầu khóa lần 2 năm học 2020-2021

30/11/2020 09:19

Khoa thông báo danh sách sinh viên và lịch thi đánh giá kết quả bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên" đầu khóa năm học 2020-2021, lần 2 như sau:

  1. Thời gian thi: 12:45  thứ năm ngày 03/12/2020
  2. Địa điểm thi: phòng P31
  3. Yêu cầu:   Sv tham khảo tài liệu và quy trình đánh giá trên website tuanshcdsv.hou.edu.vn;  Sv đi thi đem theo CMND/Thẻ căn cước và phải xuất trình khi được yêu cầu
  4. Danh sách thi:
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Ghi chú
1 2010A01 20A10010074 Nguyễn Thị Bích Ngọc '03/07/2002  
2 2010A01 20A10010295 Phạm Tuấn Phong '17/09/2002  
3 2010A01 20A10010022 Nguyễn Thị Thanh Vân '09/11/2002  
4 2010A02 20A10010278 Đặng Bình Nhi '05/01/2002  
5 2010A02 20A10010392 Lê Khánh Toàn '22/07/2000 Nhập học muộn
6 2010A03 20A10010376 Hoàng Trọng Mạnh '01/10/2002  
7 2010A03 20A10010056 Vũ Thị Hồng Nhung '01/01/2002  
8 2010A04 20A10010051 Nguyễn Tuấn Anh '21/10/2002  
9 2010A04 20A10010393 Phạm Thành Long '28/11/2002 Nhập học muộn
10 2010A05 20A10010036 Trần Thị Bình '10/07/2002  
11 2010A05 20A10010060 Nguyễn Thị Minh Châu '02/01/2002  
12 2010A05 20A10010214 Trần Thế Dương '31/05/2002  
13 !910A5 19A10010266 Nguyễn Xuân Dương 21/09/2001  
(623 lần xem)