Lịch thi tốt nghiệp ngành Tin học Ứng dụng ngày 14+15/01/2012

13/01/2012 09:02
Bậc học: Đại học + Cao đẳng, Liên thông CĐ-ĐH Phương thức đào tạo: Chính quy + (Vừa làm - vừa học) Địa điểm thi: Cơ sở 2 khoa CNTT
Tags:

 

THỜI GIAN THI

MÔN THI

SÁNG THỨ BẢY 14/01/2012

Sáng 7h15': Sinh viên có mặt

7h30': Gọi sinh viên vào phòng thi

7h40': Phát đề thi

7h45': Tính giờ làm bài

10h45': Thu bài:

 

BẬC ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG CĐ:

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

 

BẬC CAO ĐẲNG:

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

CHIỀU THỨ BẢY 14/01/2012

13h15': Sinh viên  có mặt

13h25': Gọi sinh viên vào phòng thi

13h40': Phát đề thi

13h45': Tính giờ làm bài

16h45': Thu bài

* Thi thực hành: Gọi  sinh viên vào phòng thi (theo danh sách phòng thi). Sinh viên mang theo máy tính để chạy chương trình.

 

BẬC ĐẠI HỌC:

TOÁN RỜI RẠC

 

 

BẬC LIÊN THÔNG CĐ:

THỰC HÀNH

(từ SBD 11 -> SBD 73)

NGÀY CHỦ NHẬT 15/01/2012

Sáng 7h15': Sinh viên có mặt

7h30': Gọi sinh viên vào phòng thi (theo danh sách phòng thi ).

Chiều 13h15’: Sinh viên có mặt

13h30’: Gọi sinh viên vào phòng thi (theo danh sách phòng thi).

* Sinh viên mang theo máy tính để chạy chương trình.

 

BẬC LIÊN THÔNG CĐ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG:

THỰC HÀNH

 

Sáng: từ SBD 97 -> SBD 162

Chiều:các SBD còn lại

Khi đi thi, sinh viên mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

Danh sách chia phòng thi (Xem trong file đính kèm)

(5265 lần xem)