Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2020-2021

21/01/2021 17:39
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2020-2021, như sau:

1. Danh sách đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:

TT Lớp Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Điểm HT Điểm RL Loại HB TK - Ngân hàng
1 1810A01 18A10010253 Tống Quang Anh   2,5 86 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
2 1810A01 18A10010214 Vũ Thị Phương Dung   2,63 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
3 1810A01 18A10010231 Nguyễn Công Đức   2,9 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
4 1810A01 18A10010345 Phan Văn Hào   2,95 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
5 1810A01 18A10010239 Nguyễn Thị Thanh Huyền   2,56 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
6 1810A01 18A10010184 Hoàng Đình Nhân   2,63 76,5 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
7 1810A01 18A10010320 Nguyễn Công Phương   3,02 74 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
8 1810A01 18A10010349 Đoàn Thị Tuyết   2,97 79 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
9 1810A01 18A10010018 Nguyễn Thị Vân   3,22 88 Giỏi Theo số TK Sv nộp học phí
10 1810A02 18A10010206 Nguyễn Thị Huệ Anh   3,17 81 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
11 1810A02 18A10010209 Trần Mạnh Đạt   3,14 72 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
12 1810A02 18A10010054 Trịnh Xuân Hải   3,64 83 Giỏi Theo số TK Sv nộp học phí
13 1810A02 18A10010016 Bùi Thu Hiền   2,79 87 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
14 1810A02 18A10010190 Nguyễn Thu Hường   2,89 84 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
15 1810A03 18A10010247 Phạm Quang Chiến   2,55 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
16 1810A03 18A10010134 Nguyễn Thị Kim Duyên   3,19 79 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
17 1810A03 18A10010304 Trần Thế Long   2,5 73 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
18 1810A03 18A10010142 Phạm Thị Ngoãn   3,05 79 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
19 1810A03 18A10010120 Trương Minh Tuân   2,71 82 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
20 1810A03 18A10010025 Phạm Hà Tuyên   2,79 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
21 1810A04 18A10010125 Lê Văn Bằng   3 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
22 1810A04 18A10010058 Vũ Xuân Đạt   2,87 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
23 1810A04 18A10010241 Vũ Thị Linh   3,09 85 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
24 1810A04 18A10010024 Bùi Thị Bích Ngọc   2,71 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
25 1810A04 18A10010088 Kiều Thị Thu Thúy   2,87 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
26 1810A05 18A10010240 Lê Tuấn Anh   3,39 82 Giỏi Theo số TK Sv nộp học phí
27 1810A05 18A10010036 Đỗ Văn Giang   3,39 80 Giỏi Theo số TK Sv nộp học phí
28 1910A01 19A10010019 Đào Hương Giang   2,67 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
29 1910A01 19A10010037 Vũ Thanh Loan   2,69 72 Khá Theo số TK Sv nộp học phí
30 1910A01 19A10010048 Lê Đức Minh   2,95 77 Khá Theo số TK Sv nộp học phí

2. Sinh viên nếu có thắc mắc thì liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 12:00 ngày 25/01/2021

3. Sinh viên năm thứ Nhất sẽ xét học bổng vào cuối năm học 2020-2021 (chưa xét đợt này).

(31045 lần xem)