Lịch học khoá 0010B đã được cập nhật trên hệ thống CTMS

26/01/2012 22:39
Trung tâm Công nghệ và Dịch vụ trực tuyến đã cập nhật lịch học kì 2 năm học 2011-2012 của khoá 0010B vào hệ thống CTMS.
Tags: CTMS,

Các sinh viên khoá 0010B có thể xem lịch học cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào hệ thống student.fithou.net.vn.

Sinh viên khoá 0711B sẽ phải chủ động đăng ký vào lớp tín chỉ (lớp môn học) theo học chế tín chỉ. Hướng dẫn đăng ký sẽ được đăng tải trên www.fithou.edu.vn trong một vài ngày tới.

(9310 lần xem)