Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)

30/01/2021 16:21
Để đáp ứng những yêu cầu mới về phòng chống dịch bệnh Covid-19, triển khai công văn số 872/ĐHM, 902/ĐHM v/v Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, BLĐK thông báo một số nội dung như sau:

Từ 30/01 đến hết 05/02/2021:

Các lớp học tại khoa chuyển sang giảng dạy - học tập theo hình thức trực tuyến (giảng dạy live meeting toàn bộ. Lớp Lý thuyết ghi video cung cấp lại cho lớp sau buổi học (qua CTMS/LMS) để SV có thể xem lại).
Các yêu cầu khác theo mục 4 tại http://www.fithou.edu.vn/Article.aspx?aid=1724&cid=3

Đối với SV:

 1. Khi chưa có thông báo của cơ quan chức năng, khuyến khích SV ở vị trí hiện tại để học tập. Tránh di chuyển ra khỏi/vào Hà Nội, gây phức tạp thêm cho tình hình chống dịch của các địa phương và ảnh hưởng tới điều kiện học tập.
 2. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng dịch trong học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày.
 3. Có khó khăn gì đề nghị thông tin qua form dưới đây để được hỗ trợ kịp thời.

Tổ KH-ĐT và các tổ nghiệp vụ khác:

 1. Trong thời gian sớm nhất lập DS các lớp lên lms.hou.edu.vn. Kịp thời thông báo kết quả cho GV và Bộ môn liên quan của từng lớp để sử dụng
 2. Giám sát, ghi nhận, tiếp nhận minh chứng kịp thời để xử lý các nghiệp vụ quản lý về sau.
 3. Đảm bảo điều kiện hạ tầng mạng tại CS2 để phục vụ công tác này.

Các Bộ môn:

 1. Thông tin kịp thời tới các GVTG do bộ môn mình phụ trách.
 2. Hỗ trợ GVTG thực hiện các tác vụ kỹ thuật (nếu cần thiết) để đảm bảo kế hoạch.
 3. Phối hợp với các bộ phận, đôn đốc GV thuộc bộ môn đảm bảo kế hoạch. 

Từng CB, GV, HV, SV:

 1. Tuân thủ yêu cầu cách ly (nếu ở diện cách ly theo qui định).
 2. Thông báo v/v Tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khoa CNTT từ 29/01/2021
 3. Thường xuyên theo dõi thông tin để cập nhật diễn biến, yêu cầu mới.
 4. Không chủ quan cũng không hoang mang.

Nếu có khó khăn do không thể về quê dịp Tết (hoặc khó khăn không thể giải quyết khác), SV vui lòng cung cấp thông tin qua form dưới đây để khoa kịp thời tìm giải pháp hỗ trợ

(10325 lần xem)