Thông báo v/v Cung cấp minh chứng về cài đặt ứng dụng phòng dịch Covid-19

01/02/2021 15:52
Tình hình diễn biến dịch Covid-19 ở VN hiện nay (từ 28/01/2021) rất phức tạp, Để tăng cường công tác phòng dịch, thực hiện khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

BLĐK thông báo:

  1. Yêu cầu toàn bộ SV, HV cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng dịch gồm BlueZone, NCoVi
  2. Yêu cầu toàn bộ SV, HV cung cấp minh chứng về cài đặt ứng dụng phòng dịch BlueZone và NCoVi trong thời hạn đến hết 16:00 ngày 03/02/2021 thông qua Form sau:
  3. SV không cung cấp minh chứng đúng hạn sẽ bị trừ 05 điểm rèn luyện HK2,3 năm học 2020-2021 cho mỗi lần nhắc nhở.

Form cung cấp thông tin minh chứng:

(13540 lần xem)