Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021

31/01/2021 16:26
Căn cứ kế hoạch đào tạo HK2 năm 2020-2021 của Khoa, Căn cứ Thông báo v/v Tổ chức đào tạo tại khoa CNTT trong tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 (từ 30/01/2021)

Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành chương trình đào tạo, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2021, cụ thể như sau:

 • Đối tượng: sinh viên tích lũy đủ các điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện và các điều kiện khác (đủ để xét công nhận tốt nghiệp theo quy định)  
 • Cách thức nộp hồ sơ:
  • B1: SV đăng ký việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp (theo form), thời hạn trước 11:00 ngày 22/02/2021
  • B2: Sau khi đăng ký, chọn 1 trong 2 hình thức sau, hạn trước 26/02/2021:
   • SV gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới VP Khoa Công nghệ Thông tin (số 96 phố Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội) để nộp. 
   • Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp (tại P17) sau ngày 26/02/2021 với điều kiện đáp ứng được các yêu cầu phòng dịch tại thời điểm nộp.
 • Hồ sơ cần nộp bao gồm:
  1. Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 289 năm 2017 của VĐHMHN)
  2. Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quy định)
  3. Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)
  4. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)
  5. Kết quả Giáo dục Thể chất
  6. Chứng nhận đạt chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh còn giá trị 
  7. Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/bản chính để kiểm tra)
  8. Bản photo CMND hoặc CCCD (có bản gốc để đối chiếu)

Lưu ý:  Để được xét công nhận tốt nghiệp, trước khi nộp hồ sơ này sinh viên phải:

 • Tham gia và hoàn thành (đã được đánh giá đạt) các Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên (Đầu khóa, Giữa khóa, Cuối khóa) theo kế hoạch từng năm học.
 • Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan (tài chính, thư viện, ...) và đạt đủ các tiêu chuẩn đối với việc xét công nhận tốt nghiệp.
(5495 lần xem)