Bộ môn HTTT - thông báo về buổi sinh hoạt chuyên môn (Tech Talk) môn học Lập trình trên thiết bị di động

17/02/2021 09:19
Với báo cáo viên (là cựu sinh viên của Khoa), là một Kỹ sư phát triển ứng dụng đến từ Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức thực tiễn về cách thức triển khai thanh toán trực tuyến thông qua các ứng dụng trên các thiết bị di động.
Tags:

Hiện nay, các ứng dụng di động đang được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, chẳng hạn như trong lĩnh vực thương mại điện tử, đặc biệt là trong thanh toán điện tử. Vì vậy, để giúp sinh viên có được những kiến thức thực tiễn trong việc xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động, bộ môn HTTT tổ chức Tech Talk:

1.    Thời gian và địa điểm

·      Thời gian: 13h30ngày thứ Hai, 01/03/2021.

·      Địa điểm:trực tuyến thông qua phần mềm ZOOM.Cácthông tin kết nối sẽ được thông báo sau.

2.    Báo cáo viên:

·      Anh Nguyễn Kiêm Nghĩa.

·      Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY).

·      Vị trí: phó trưởng phòng Phát triển ứng dụng di động.

3.    Nộidung:

·      Thanh toán trực tuyến.

·      Cácgiải pháp thanh toán trực tuyến trên ứng dụng di động.

·      Anninh trong thanh toán trực tuyến.

·      Cáccase study cụ thể.

4.    Thành phần:

·      Cácgiảng viên chuyên môn;

·      Cánbộ và giảng viên khác có quan tâm;

·      Sinhviên thuộc lớp môn học Lập trình trên thiết bị di động “AAS7132020.006, AAS7122020.003”, Di đi động nâng cao (AAW0232020.003);

·      Vàcác sinh viên khác có quan tâm.

 

Các bạn sinh viên tham dự lưu minh chứng và thực hiện sản phẩm chuyên môn được ghi nhận hoạt động chuyên môn khi đăng ký học tập theo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Liên kết biểu mẫu lưu minh chứng hoạt động chuyên môn tại đây.

(1387 lần xem)