Thông báo Danh sách học viên dự kiến đề nghị xử lý do hết hạn đào tạo

05/04/2021 16:21
Khoa CNTT thông báo danh sách học viên bậc Thạc sĩ dự kiến xử lý do hết hạn đào tạo, như sau:
Tags: SĐH,

 

STT Lớp Mã HV Họ tên NGAYSINH Ghi chú
1 1610K01 16K10010007 Trịnh Trí Dũng 03/08/1989 Chưa giao đề tài, thiếu HP, thiếu điểm
2 1610K01 16K10010011 Nguyễn Hải Đăng 07/09/1992 Đã giao đề tài, chưa bảo vệ, thiếu HP, thiếu điểm
3 1610K01 16K10010015 Trịnh Đình Đoàn 07/10/1989 Đã giao đề tài, chưa bảo vệ
4 1610K01 16K10010005 Nguyễn Đình Võ Hiệp 29/08/1993 Đã giao đề tài, chưa bảo vệ, thiếu HP, thiếu điểm
5 1610K01 16K10010017 Trần Hoài Nam 18/02/1988 Đã giao đề tài, chưa bảo vệ, thiếu HP

Các học viên có tên trên, nếu có nguyện vọng/đề đạt gì có thể làm đơn, chụp đơn và trước ngày 8/4/2021 gửi email đến Khoa CNTT (địa chỉ email: cntt@hou.edu.vn) để trình bày.

Quá thời hạn nêu trên, Khoa sẽ đề nghị Nhà trường xử lý theo quy định.

(591 lần xem)