Thông báo v/v Điều chỉnh hình thức trao bằng tốt nghiệp - Đợt xét tháng 12/2020 và tháng 03/2021 (hệ Chính qui)

07/05/2021 08:11
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội và trên cả nước, công tác trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy và Thạc sĩ theo Kế hoạch số 2150/KH-ĐHM ngày 04/05/2021 sẽ được điều chỉnh như sau:

 Nhà trường ưu tiên trả bằng trực tiếp cho sinh viên, học viên (SV, HV) thực sự có nhu cầu cấp thiết và không có yếu tố dịch tễ, không đi qua vùng dịch. SV, HV đến nhận bằng trực tiếp tại trường yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo qui định và đăng ký thời gian nhận bằng đã được chia sẻ cho sv thông qua mail: student@hou.edu.vn

Trường hợp SV, HV vì lý do nào đó không thể đến nhận bằng trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác nhận thay. Người được ủy quyền cần mang theo "Giấy ủy quyền" có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương của người ủy quyền và CMND/CCCD người được ủy quyền - thực hiện đăng ký thời gian nhận bằng theo địa chỉ trên)

 

Địa điểm nhận bằng: Phòng Hội thảo Quốc tế - Trường Đại học Mở Hà Nội.

(6401 lần xem)