Thông báo v/v: Thu học phí kỳ II năm học 2011-2012 (tháng 2/2012)

10/02/2012 01:46
đợt thu học phí vào 2 ngày 22 và 23 tháng 2/2012, dành cho các sinh viên hệ chính quy và phi chính quy (trừ khóa 11B1-11B6 và 711B1, 0711B2)

 

 

- Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ- CP ngày 14/05/2010 của chính phủ về việc qui định chế độ, múc thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015;

- Căn cứ qui định 01/KH-TC/ĐHM  ngày 28/03/2011 của Viện Đại học Mở Hà Nội qui định về mức thu học phí, lệ phí đối với các ngành , các trình độ theo các loại hình đào tạo năm học 2011-2012.

 

Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo về lịch, mức thu thu học phí đợt 2, học kỳ II  năm học 2011- 2012 như sau:

+  Đối tượng nộp học phí:

- Các sinh viên hệ chính quy và phi chính quy (trừ khóa 11B1-11B6 và 711B1, 0711B2)

+  Thời gian thu học phí: ngày 22, 23/02/2012

-Sáng từ 8h00 đến 11h00

-Chiều từ 13h30 đến 16h30

+  Mức thu học phí:

- Hệ ĐH chính quy: 1.950.000đ/kỳ.

- Hệ CĐ chính quy: 1.550.000đ/kỳ

- Hệ TC, HCKT:      2.950.000đ/kỳ.

+  Địa điểm thu: Tại CS2 Khoa CNTT.

 Những sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được thi hết môn của học kỳ này.

(10289 lần xem)