Thông báo v/v Tổ chức thi các học phần HK3 năm học 2020-2021

17/06/2021 20:13
Căn cứ tình hình thực tế thực hiện tổ chức đào tạo trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19, Khoa CNTT thông báo một số nội dung về việc tổ chức thi hết học phần học kỳ 3 năm học 2020-2021 để SV tiện theo dõi và thực hiện như sau:

 

 1. Hình thức thi: Theo điều kiện đã khảo sát, mỗi SV ở từng môn hoặc thuộc danh sách thi trực tuyến hoặc thuộc danh sách thi trực tiếp.
 2. Xem danh sách thi, lịch thi:
  • Tại bảng tin của Khoa
  • Tại hệ thống CTMS.
 3. Danh sách thi trực tuyến:
  • Được xếp các phòng thi "O.nn" (VD: O.01, O.02, ..)
  • Mỗi danh sách thi trực tuyến sẽ có thông báo (chứa các yêu cầu, hướng dẫn cụ thể cho từng buổi thi.) được khoa gửi qua hệ thống CTMS tới email SV đã đăng ký trong hệ thống
  • Sinh viên xem thông báo trong email hoặc trực tiếp trên CTMS để theo đó dự thi.
 4. Danh sách thi trực tiếp:
  • Được xếp các phòng thi "Pnn" (VD: P21, P42, ..)
  • SV theo lịch thi được công bố dự thi trực tiếp tại Khu giảng đường của Khoa khi điều kiện cho phép.
(10351 lần xem)