Thông báo tổ chức seminar học phần Tiếng Anh (bậc Thạc sĩ)

04/07/2021 14:46
Triển khai lớp học phần “ Anh” dành cho học viên bậc Thạc sĩ ngành CNTT, Bộ môn Cơ sở thông báo tổ chức Seminar

Thời gian: 14h00 ngày thứ  6, 09/07/2021

Hình thức: Online (link sẽ được mời trên goole meet)

Chủ trì: Giảng viên chuyên môn ThS. Nguyễn Thị Thuý Lan

Báo cáo viên: Học viên cao học

Danh sách các đề tài:

  1. Reading books
  2. Sports
  3. The most important invientions
  4. Family

Trân trọng kính mời các thầy, cô giảng viên Khoa CNTT tham dự!

Các sinh viên Khoa CNTT quan tâm Đăng ký theo Form sau trước 13h00 ngày 09/07/2021 

(15965 lần xem)