Thông báo v/v Triển khai (sớm) lớp học phần Nguyên lý - HK1 năm 2021-2022

28/07/2021 15:00
Khoa thông báo v/v Triển khai (sớm: tổ chức thu học phí, tổ chức thi theo mức học phí và kế hoạch HK1 năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình "bình thường mới") lớp học phần Nguyên lý - HK1 năm 2021-2022, như sau:
Tags:
  1. Tên lớp tín chỉ: MHN1062021.001, MHN1062021.002
  2. Tên môn: Nguyên lý
  3. Lịch học: Từ 12h45 các ngày thứ Sáu trong tuần, bắt đầu từ 30/7/2021
  4. Phương thức: Trực tuyến, cho đến khi có thông báo mới
  5. Đối tượng: Những SV khóa 1810A trở về trước chưa đạt môn Nguyên lý (bắt buộc)
  6. Cách đăng ký:
    • ĐT1 - SV chưa đạt, đã đăng ký bắt buộc (có ds kèm theo dưới đây)
    • ĐT2 - Những SV đang thuộc diện tạm ngừng học từ đầu HK2 năm học 2020-2021, sẽ được trở lại học tập HK1 năm học 2021-2022): đăng ký bằng đơn gửi qua email đến VP Khoa - cô Cao Phương Thảo (email: thaocp@hou.edu.vn), có cc cho CVHT của SV

Danh sách sv chưa đạt môn Nguyên lý (ĐT1, đã đăng ký bắt buộc):

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp HC
1 15A12010178 Nguyễn Xuân Đạt 29/08/1997 1510A03
2 17A10010036 Nguyễn Công Lâm 20/10/1999 1710A03
3 16A10010347 Vũ Việt Anh 18/03/1998 1610A01
4 16A10010013 Nguyễn Minh Chiến 18/07/1998 1610A04
5 16A10010395 Phạm Khả Phong 11/12/1997 1610A04
6 18A10010108 Nguyễn Thanh Bình 27/08/2000 1810A01
7 18A10010251 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 1810A01
8 18A10010137 Trần Thiện Hậu 19/10/2000 1810A01
9 18A10010032 Hồ Xuân Hùng 15/09/2000 1810A01
10 18A10010364 Hà Duy Thành 25/05/2000 1810A01
11 18A10010285 Nguyễn Hữu Trường 01/02/2000 1810A01
12 18A10010001 Nghiêm Tiến Thành 14/04/2000 1810A02
13 18A10010112 Hồ Văn Đạt 23/02/2000 1810A02
14 18A10010095 Đặng Đình Kha 26/06/2000 1810A02
15 18A10010321 Đỗ Hoàng Anh 04/01/2000 1810A03
16 18A10010042 Vũ Minh Hiếu 19/12/2000 1810A03
17 18A10010181 Nguyễn Quang Huy 13/10/2000 1810A03
18 18A10010223 Dương Ngọc Long 20/11/2000 1810A03
19 18A10010336 Phạm Quang Đạt 26/09/2000 1810A04
20 18A10010028 Trần Mai Hiền 26/03/2000 1810A04
21 18A10010293 Nguyễn Quang Tú 01/08/2000 1810A05
22 15A10010226 Trịnh Giang Nam 20/04/1997 1510A05
23 15A10010186 Phí Mạnh Thắng 22/11/1997 1510A05
24 17A10010176 Trịnh Đức Minh 31/05/1999 1710A02
25 17A10010121 Nguyễn Đức Tâm 31/05/1999 1710A02
26 17A10010119 Cao Đắc Khoa 04/04/1999 1710A02
27 17A10010341 Nguyễn Đức Huy 04/09/1999 1710A03
28 17A10010044 Lại Phi Trang 04/09/1999 1710A03
29 17A10010346 Trần Hữu Thái 19/09/1998 1710A03
30 17A10010280 Giáp Thành Đạt 13/02/1999 1710A04
31 17A10010102 Nguyễn Hữu Kiên 10/08/1999 1710A06
32 17A10010310 Lại Văn Hoàn 02/08/1999 1710A06
33 16A10010314 Nguyễn Văn Trung Nguyên 15/06/1997 1610A04
34 16A10010221 Nguyễn Thị Lan 21/10/1998 1610A05
35 16A10010115 Trương Xuân Vĩnh 22/02/1998 1610A06
36 18A10010258 Trần Ngọc Kiên 29/09/2000 1810A01
37 18A10010237 Dương Đức Thịnh 21/07/2000 1810A01
38 18A10010346 Bùi Đại Phát 22/11/2000 1810A02
39 18A10010046 Phạm Công Minh 24/12/2000 1810A03
40 18A10010250 Nguyễn Thị Phương 02/09/2000 1810A03
41 18A10010373 Nguyễn Thành Vinh 10/07/2000 1810A03
42 18A10010169 Bùi Thị Hằng 08/11/2000 1810A04
43 18A10010034 Khổng Trung Kiên 22/03/2000 1810A04
44 18A10010131 Nguyễn Lâm Nguyên 06/06/2000 1810A04
45 18A10010359 Nguyễn Đức Hưng 18/01/2000 1810A05
46 18A10010165 Lê Quang Trường 08/09/2000 1810A05
(3203 lần xem)