Kết quả tốt nghiệp đợt tháng 1/2012

14/02/2012 22:23
Kết quả tốt nghiệp đợt tháng 1/2012 Văn phòng khoa CNTT thông báo
Tags: thông báo,
  1. Hiện đã có kết quả tốt nghiệp đợt thi tháng 1/2012 (xem trong file đính kèm)
  2. Phòng Đào tạo sẽ cấp giấy tờ chứng nhận Tốt nghiệp từ sau ngày 25/2/2012 (khi nào có các giấy tờ này Khoa sẽ thông báo trên trang Web của Khoa, đề nghị SV không gọi điện hỏi).

  3. Đã có Quyết định tốt nghiệp; tính đến thời điểm ký quyết định, các SV còn nợ giấy tờ với phòng Đào tạo thì không được công nhận tốt nghiệp.

     

(11121 lần xem)