Thông báo v/v cam kết chuẩn bị điều kiện để dự thi trực tuyến

16/08/2021 16:00
Trước mỗi đợt thi học kỳ, khoa CNTT đều tiến hành khảo sát Điều kiện học tập trực tuyến của sinh viên (SV) để tính toán khả năng đáp ứng điều kiện dự thi trực tuyến để tiến hành tổ chức thi.
Tags: thông báo,

Các SV đủ điều kiện hiện đã dự thi và có kết quả.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài trên cả nước, đồng thời các SV, học viên (HV) có thể đã có những điều kiện khác so với lần khảo sát gần nhất. Do đó, khoa CNTT thông báo các điều kiện cần thiết để dự thi trực tuyến tới các SV, HV chưa hoàn thành việc dự thi các học phần HK3 do chưa đủ điều kiện ở lần khảo sát trước; đề nghị các SV, HV nói trên nghiên cứu kĩ các điều kiện và khả năng chuẩn bị của mình để thực hiện cam kết bằng cách trả lời khảo sát dưới đây trước 19/08/2021.

Những SV, HV cam kết đáp ứng được các điều kiện nêu trong khảo sát sẽ được khoa sắp xếp, tổ chức thi trực tuyến trong thời gian gần nhất khi có các điều kiện phù hợp (sẽ có thông báo gửi tới thí sinh danh sách thi trực tuyến khi tổ chức).

Những SV,HV chưa thể đáp ứng các điều kiện nêu trong khảo sát sẽ chờ để dự thi trực tiếp vào thời điểm thích hợp, các hoạt động cần đến kết quả các học phần chưa thi sẽ có hướng dẫn trong thông báo tiếp theo.

(19945 lần xem)