Thông báo đánh giá chuyên môn đồ án Bộ môn mạng & KT Máy tính học kỳ 1, năm học 2021-2022

10/11/2021 15:53
Báo cáo tiến độ chuyên môn đồ án
Tags:

Bộ môn Mạng & Kỹ thuật Máy tính trân trọng thông báo các sinh viên làm đồ án tốt nghiệp thuộc Bộ môn sẽ thực hiện báo cáo chuyên môn đồ án theo nội dung sau:

1. Thời gian: 7h30 sáng thứ 7 ngày 13/11/2021

2. Hình thức: trực tuyến, gửi link theo email.

3. Nội dung: Báo cáo chuyên môn theo tiến độ đồ án.

DANH SÁCH SINH VIÊN GỒM:

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh GVHD
1 17A10010331 Đỗ Thị Vân Anh 25/08/1999 Trần Tiến Dũng
2 17A10010008 Bùi Thị Duyên 31/10/1999 Nguyễn Thành Huy
3 17A10010147 Nguyễn Tấn Dũng 15/03/1999 Nguyễn Thành Huy
4 17A10010230 Trần Văn Hiếu 17/02/1999 Trần Tiến Dũng
5 17A10010165 Phạm Việt Hoàng 16/03/1998 Lê Hữu Dũng
6 16A10010339 Nguyễn Văn Khánh 7/2/1998 Nguyễn Đức Tuấn
7 17A10010107 Phan Tuấn Linh 7/2/1999 Nguyễn Thành Huy
8 17A10010141 Phạm Quang Linh 11/10/1999 Nguyễn Đức Tuấn
9 17A10010010 Lê Thị Khánh Ly 10/8/1999 Lâm Văn Ân
10 17A10010134 Nguyễn Thị Thảo 8/2/1999 Trần Tiến Dũng
11 17A10010170 Nguyễn Thị Tuyết 25/12/1999 Nguyễn Đức Tuấn
12 17A10010080 Nguyễn Anh Tú 16/12/1999 Vũ Xuân Hạnh
(731 lần xem)