Thông báo v/v triển khai họp lớp và đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

24/11/2021 13:52
Thực hiện kế hoạch về việc họp lớp và xét công nhận kết quả học Khoa Công nghệ Thông tin thông báo lịch họp lớp và xét KQRL của các lớp HK1 năm học 2021-2021 như sau:
Tags: Rèn luyện,

- Lịch họp lớp và xét KQRL của các lớp HK1 năm  học 2021-2022

        Các lớp hành chính    Ngày họp   Giờ họp    Phòng họp     Thầy cô CVHT
2010A01 01/12/2021 17:15:00 Trực tuyến Vũ Xuân Hạnh
2110A01 02/12/2021 17:15:00 Trực tuyến Vũ Xuân Hạnh
1610A01, 1610A02, 2010A04 03/12/2021 16:30:00 Trực tuyến Trần Tiến Dũng
1510A01, 1710A05l 1910A04 29/11/2021 15:00:00 Trực tuyến Trịnh Thị Xuân
2010A02 04/12/2021 8:00:00 Trực tuyến Nguyễn Đắc Phương Thảo
2110A02 04/12/2021 8:00:00 Trực tuyến Nguyễn Đắc Phương Thảo
2010A05, 1810A04, 1510A06, 1310A02 01/12/2021 10:45:00 Trực tuyến Nguyễn Thị Quỳnh Như
2110A05, 1710A03, 1610A06 29/11/2021 15:30:00 Trực tuyến Nguyễn Đức Tuấn
1510A05, 1810A05,2010A03 30/11/2021 9:00:00 Trực tuyến Nguyễn Thị Tâm
1610A04, 18A10A03, 2110A0A4 02/12/2021 10:00:00 Trực tuyến Nguyễn Thị Thúy Lan
1610A03, 1710A02, 1810A01 01/12/2021 10:30:00 Trực tuyến Dương Chí Bằng
1510A03, 1510A04, 1810A02, 2110A03 30/11/2021 11:00:00 Trực tuyến Mai Thị Thuý Hà
15A2, 16A5, 19A3 30/11/2021 16:00:00 Trực tuyến Nguyễn Thuỳ Linh
1410A04, 1710A01, 1910A01 06/12/2021 14:00:00 Trực tuyến Nguyễn Thành Huy
1710A06,1910A05 30/11/2021 10:15:00 Trực tuyến Trần Duy Hùng
1910A02, 1710A04, 1410A02
02/12/2021
11:00:00
Trực tuyến
Lê Thị Thanh Thùy
1410A01 06/12/2021 11:00 Trực tuyến Lê Hữu Dũng
  1. Đối tượng: Toàn bộ sinh viên đại học hệ chính quy
  2. SV tự đánh giá (theo mẫu phiếu) và nộp bản mềm phiếu đánh giá cho CVHT (qui tắc nộp do CVHT qui định).
  3. Thời gian họp lớp: Từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021. Thầy, cô CVHT tổ chức họp lớp (bằng hình thức trực tuyến, có ghi hình) và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo qui định.

Sau khi kết thúc họp lớp thầy cô gửi lại cho cô Bích, trước 14:00 ngày 06/12/2021 để tổng hợp:

  1. Bản mềm phiếu đánh giá của  SV trong lớp sau khi đánh giá vào thư mục chia sẻ
  2. Bản Video họp lớp vào thư mục chia sẻ
  3. Kết quả rèn luyện điền vào file chia sẻ (biểu mẫu) theo lớp
(6435 lần xem)