Thông báo Lịch thu bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - sinh viên năm học 2021 - 2022

30/11/2021 14:29
Căn cứ Công văn số: 5214/TB-ĐHM ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Phòng Công tác Chính Trị Sinh Viên về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2021 - 2022, VP khoa CNTT thông báo:
Tags: BHYT,
 

Mức thu: Căn cứ ( Theo công văn Số 5214/TB-ĐHM). 

 

Đối tượng thu: Sinh viên Đại học ngành CNTT Hệ chính quy.

Thời gian, địa điểm thu:

 

STT Sinh viên Bộ phận KT CB phụ trách

1

    Trước 06/12/2021, sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân đã đăng ký tại VCB, lưu ý tài khoản phải có số dư lớn hơn số tiền thu BHYT 50.000đ.

Thu tiền BHYT trong tài khoản của SV  ngày 08/12/2021 (Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ uỷ nhiệm , chuyển DS cho Khoa trước ngày 09/12/2021)

Tổng hợp danh sách BHYT  trước ngày 11/12/2021

Chú ý:

  • “Đối với các sinh viên đã có thẻ BHYT tại địa phương thuộc đối tượng khác các bạn vào kê khai thông tin và chụp ảnh thẻ BHYT của mình gửi vào: form kê khai BHYT thuộc ĐT khác.
(23913 lần xem)