Thông báo Danh sách thi, Lịch thi Đợt 2 các môn Tiếng Anh cơ bản - học kỳ 1 năm học 2021-2022 (theo hình thức trực tuyến)

10/12/2021 20:15
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK 1 năm học 2021-2022) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi Đợt 2 các môn Tiếng Anh cơ bản 1,2,3 - HK1 năm học 2021-2022, như sau:
Tags:
 • Cách thức dự thi:  SV đăng nhập vào hệ thống trực tuyến LMS theo tài khoản và mật khẩu của sinh viên vào đúng đường liên kết và đúng thời gian quy định.

 • Tên học phần:

  • Tiếng Anh cơ bản 1 - Viết tắt: TACB1

  • Tiếng Anh cơ bản 2 - Viết tắt: TACB2

  • Tiếng Anh cơ bản 3 - Viết tắt: TACB3

 • Danh sách cán bộ trực hệ thống thi trực tuyến.
  - Thầy Thành. Điện thoại: 0902.298.755
  - Thầy Tường. Điện thoại: 0383.156.297
  - Thầy Ân. Điện thoại: 0974.052.772

 

1) Học phần: Tiếng Anh cơ bản 1

 

Đường liên kết tới phòng làm bài điều kiện và phòng thi: https://lms.hou.edu.vn/ -> Mục Các Khóa học của tôi

 

TT phòng thi
Mã phòng thi
Ngày kiểm tra điều kiện
Thời gian làm bài điều kiện
Ngày thi
Thời gian thi
MÃ SV
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP
11 THI1221.TACB1.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 19A10010350 Nguyễn Tử Thắng 06/04/2000 1910A02
12 THI1221.TACB1.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 21A100100009 Dương Tuấn Anh 17/02/2003 2110A05
13 THI1221.TACB1.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 21A100100015 Nguyễn Đức Anh 07/07/2003 2110A03
14 THI1221.TACB1.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 21A100100061 Nguyễn Việt Dũng 25/03/2003 2110A04
15 THI1221.TACB1.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 21A100100195 Vũ Ngọc Lâm 06/07/2003 2110A02
16 THI1221.TACB1.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 21A100100258 Phạm Thành Nam 10/06/2003 2110A01
17 THI1221.TACB1.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 20A10010169 Trần Văn Nam 21/04/2002 2010A04
18 THI1221.TACB1.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 21A100100360 Phạm Trọng Thịnh 21/09/2003 2110A03

 

 

 

2) Học phần: Tiếng Anh cơ bản 2

 

Đường liên kết tới phòng làm bài điều kiện và phòng thi: https://lms.hou.edu.vn/ -> Mục Các Khóa học của tôi

 

TT
TT phòng thi
Mã phòng thi
Ngày làm bài điều kiện
Thời gian làm bài điều kiện
Ngày thi
Thời gian thi
MÃ SV
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP
20 20 THI1221.TACB2.01 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 19A10010039 Dương Thành Đạt 10/24/2001 1910A05
21 21 THI1221.TACB2.01 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 16A10010151 Cao Ngọc Anh 10/09/1998 1610A04
22 22 THI1221.TACB2.01 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 20A10010284 Phạm Gia Khoa 11/07/2002 2010A02
23 23 THI1221.TACB2.01 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 19A10010346 Lê Ngọc Tuyền 08/06/2001 1910A03

 

 

3) Học phần: Tiếng Anh cơ bản 3

 

 

Đường liên kết tới phòng làm bài điều kiện và phòng thi: https://lms.hou.edu.vn/ -> Mục Các Khóa học của tôi
 
TT
TT phòng thi
Mã phòng thi
Ngày kiểm tra điều kiện
Thời gian làm bài điều kiện
Ngày thi
Thời gian thi
MÃ SV
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP
35 14 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 20C-10-17.4-05879 Hoàng Hải Anh 26/05/2002 2010C01
36 15 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 18A10010244 Ngô Thị Hằng 16/09/2000 1810A02
37 16 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 18A10010293 Nguyễn Quang Tú 01/08/2000 1810A05
38 17 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 20A10010384 Lê Quốc Khánh 06/03/2002 2010A01
39 18 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 19A10010316 Nguyễn Khắc Long 30/01/2001 1910A02
40 19 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 19A10010193 Đỗ Minh Quân 27/07/2001 1910A03
41 20 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 19A10010319 Trần Thị Như Quỳnh 08/11/2001 1910A04
42 21 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 19A10010359 Phạm Quang Thái 12/24/2001 1910A03
43 22 THI1221.TACB3.02 11/12/2021 7h00' - 22h00' 13/12/2021 14h00' - 16h30' 20C-10-17.4-05875 Ngô Minh Sơn Tú 02/03/2002 2010C01

(1041 lần xem)