Thông báo v/v đăng ký đề tài tốt nghiệp khoá 08B

01/03/2012 16:59
Tags: 0008B, thông báo,

 

Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo: các sinh viên khoá 08B có điểm TB2 của 7 kỳ học (được tính theo điểm cao nhất trong các lần thi của các môn từ kỳ 1 đến kỳ 7) đạt từ 6.5 trở lên, trước đây chưa đăng ký đề tài, nếu có nguyện vọng làm đồ án TN thì liên lạc ngay với Văn phòng Khoa (cơ sở 1- gặp cô Thủy) để làm đơn xin được làm đồ án + đăng ký đề tài và nộp cho Khoa xin xét duyệt bổ sung, trong tờ Phiếu đăng ký phải có đầy đủ tên đề tài và ý kiến nhận lời của Giáo viên dự kiến mời hướng dẫn. 
Mẫu đơn và phiếu đăng ký đề tài lấy tại cán bộ lớp hoặc trên Website của Khoa.
Danh sách sinh viên đủ điểm TB để xét bổ sung gồm: 
STT Họ tên Ngày sinh TB1 TB2 Lớp
1 Trần Văn Quyền  02/07/1989 6.38 6.66 0008B1
2 Kiều Văn Khánh     10/05/1990 6.30 6.55 0008B1 
3 Nguyễn Duy Sơn     06/01/1990 5.79 6.50 0008B4
4 Đào Đình Tuân     13/07/1990 6.47 6.66 0008B5  
Thời hạn cuối cùng để nộp đơn và đăng ký đề tài tốt nghiệp là sáng thứ Ba ngày 6/3/2012, Địa điểm nộp: Văn phòng khoa CS1, gặp cô Thuỷ.  
Ban Chủ nhiệm Khoa sẽ xét duyệt đề tài và thông báo kết quả xét duyệt vào sáng thứ Sáu ngày 9/3/2012, sinh viên đến xem kết quả và nhận “Giấy mời Giáo viên hướng dẫn đề tài TN” trực tiếp tại VP Khoa –  cơ sở 1 (gặp cô Thuỷ). 
(8788 lần xem)