Thông báo Kế hoạch Đánh giá đề tài NCKH SV năm học 2021-2022 (Cấp Khoa)

13/04/2022 21:04
Thực hiện kế hoạch công tác NCKH năm học 2021 – 2022
Tags: NCKH SV,

Tổ công tác NCKH khoa CNTT thông báo kế hoạch báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2021-2022

Thời gian: 08h – Thứ 6– 15/04/2022

Địa điểm:  Khu giảng đường - Khoa CNTT – Viện ĐH Mở Hà Nội

Danh sách đề tài thực hiện:

Họ và tên thành viên nhóm NC
(Trưởng nhóm bôi đậm)

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

2

Mạc Đức Tân;
Nguyễn Thị Thu Trang;
Nông Thị Tuyết Mai

1910A03

Đối sánh độ tương đồng giữa hai văn bản

Lê Hữu Dũng

1

3

Nguyễn Quốc Hiếu;
Đặng Đức Minh;
Đặng Quang Huy;
Trịnh Đăng Đạt;
Hoàng Quốc Khánh

2010A04

Xây dựng hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên trên điện thoại di động

Mai Thị Thuý Hà

1

7

Quách Thị Trang

2010A04

Tìm hiểu công nghệ MERN Stack và xây dựng ứng dụng quản lý lịch cá nhân

Nguyễn Thành Huy

1

8

Đỗ Quang Huy;
Bùi Mạnh Thể

1810A04

Nghiên cứu một số thuật toán khai phá dữ liệu và ứng dụng

Nguyễn Thị Quỳnh Như

1

9

Đào Xuân Lộc;
Nguyễn Quang Huy

18A1004

Nghiên cứu mối quan hệ giữa kí tự, chữ, hình học và màu sắc ứng dụng vào việc thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu

Nguyễn Thị Quỳnh Như

1

11

Bùi Thị Hồng Hạnh;
Nguyễn Thành Công

2010A04

Nghiên cứu về Cloud Based Computing ứng dụng trong dịch vụ quản lý nguồn lực doanh nghiệp

Thái Thanh Tùng

1

12

Vũ Văn Thế;
Nguyễn Thị Minh Ánh;
Bùi Thị Yên;
Phạm Thị Phương Thảo

2010A04

Nghiên cứu IoT và ứng dụng vào lĩnh vực logistic

Trần Tiến Dũng

1

15

Cáp Thị Hải Ly;
Nguyễn Đình Phước

1910A02

Phát hiện xâm nhập bất hợp pháp dựa trên netflow sử dụng học máy - Netflow based abnormal intrucsion detect using machine learning

Vũ Xuân Hạnh

1

1

Nguyễn Thị Hồng Duyên;
Nguyễn Thị Lan Anh;
Bùi Huyền Trang;

1810A02

Nhận diện thương hiệu mĩ phẩm Innisfree

Dương Chí Bằng

2

5

Nguyễn Xuân Dương
Trịnh Xuân Đạt;
Hoàng Thanh Thuý;
Nguyễn Nhật Long;

1910A05

Ứng dụng công nghệ chuỗi khối để xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hoa quả

Nguyễn Đức Tuấn

2

6

Nguyễn Văn Linh;
Trần Thị Ánh;
Nguyễn Văn Úc

1910A03

Ứng dụng AI xây dựng ứng dụng phục vụ theo dõi tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông

Nguyễn Đức Tuấn

2

10

Đào Gia Bảo;
Đỗ Mai Hoa;
Nguyễn Đức Sơn

1910A03

Nghiên cứu về Angular ứng dụng trong việc phát triển website bán hàng

Nguyễn Thị Tâm

2

13

Trần Đức Minh;
Nguyễn Hữu Tình;
Nguyễn Anh Núi;
Trần Thị Kiều Diễm

1910A04

Tìm hiểu webRTC

Trịnh Thị Xuân

2

14

Nguyễn Thanh Nam

1910A04

Nghiên cứu React Native Expo với đăng nhập bằng Touch ID

Trịnh Thị Xuân

2

16

Nguyễn Quang Thắng;
Lê Chiều Dương;
Nguyên Xuân Hoàng

2010A01

Detect Word-Based DGA Botnet using Machine Learning - Phát hiện Word-Based Botnet dựa trên học máy

Vũ Xuân Hạnh

2

17

Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Văn Tiến
Trần Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Dịu

1910A04

Ứng dụng kĩ thuật phân cụm dữ liệu hỗ trợ sinh viên lựa chọn chuyên ngành

Nguyễn Thị Tâm

2

 

Lưu ý: Các nhóm in 01 báo cáo đầy đủ có chữ ký xác nhận của GVHD để nộp hội đồng và nộp các tài nguyên cần thiết theo hướng dẫn

(3549 lần xem)