Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2022

18/05/2022 17:39
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 5 - 2022, cụ thể như sau

1. Đối tượng:

 • Sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện (danh sách kèm theo dưới đây) 

 • Khai thông tin sinh viên qua Form : https://forms.gle/ntUXApVbGDnWjkJR6 trước ngày 24/05/2022

2. Hồ sơ cần nộp gồm

 • Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 289 )

 • Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quy định, không cần xin chữ ký CVHT)

 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)

 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)

 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/chính để kiểm tra – đối với SV trước đây chưa được thẩm định bằng)

3. Thời gian nộp hồ sơ:

 • Giờ hành chính các ngày 20,23, 24/05/2022.         

 • Trước khi nộp, SV tự chụp ảnh toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ để cập nhật lên hệ thống xét sau này.

 • Nộp trực tiếp: Phòng 17 khu giảng đường khoa CNTT

4. Lưu ý:  

 • Để được xét công nhận tốt nghiệp, trước khi nộp hồ sơ này sinh viên phải:

 • Tham gia và hoàn thành (đã được đánh giá đạt) các Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên theo kế hoạch từng năm học.

 • Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan  (tài chính, thư viện, ...) và đạt đủ các tiêu chuẩn đối với việc xét công nhận tốt nghiệp.

 

Danh sách SV hiện có TBCTL>=2.0, Số TCTL>=140

STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới
1 1310A02 13A10010147 Nguyễn Hồng Thái '07/02/1995 Nam
2 1410A02 14A10010115 Vũ Quang Hiệp '01/04/1996 Nam
3 1410A03 14A10010116 Hoàng Hồng Quân '08/12/1995 Nam
4 1410A04 14A10010198 Vũ Hồng Đăng '24/02/1996 Nam
5 1510A02 15A10010254 Lê Thanh Tuấn '28/06/1997 Nam
6 1510A03 15A10010137 Đinh Văn Hoằng '16/05/1997 Nam
7 1510A03 15A10010322 Tăng Duy Khánh '17/07/1997 Nam
8 1510A03 15A10010127 Nguyễn Ngọc Linh '29/05/1997 Nam
9 1510A04 15A10010216 Phạm Tuấn Hưng '07/03/1997 Nam
10 1510A04 15A10010007 Bùi Hữu Thắng '27/12/1997 Nam
11 1510A05 15A10010224 Lưu Hải Nam '01/10/1997 Nam
12 1610A01 16A10010288 Lê Thanh '01/06/1998 Nam
13 1610A01 16A10010127 Trần Thị Lụa '02/04/1998 Nữ
14 1610A01 16A10010217 Vũ Lam Nhi '25/12/1998 Nữ
15 1610A01 16A10010352 Hoàng Hoa Trung '08/05/1998 Nam
16 1610A02 16A10010007 Nguyễn Thành An '07/10/1998 Nam
17 1610A02 16A10010329 Giáp Thanh Hoàng '04/03/1998 Nam
18 1610A02 16A10010353 Bùi Đăng Khoa '24/12/1998 Nam
19 1610A02 16A10010343 Trần Thị Kiều Trang '09/10/1998 Nữ
20 1610A03 16A10010280 Vũ Đức Anh '03/07/1998 Nam
21 1610A03 16A10010235 Trịnh Đức Duy '24/10/1998 Nam
22 1610A03 16A10010073 Trần Huy Sơn '04/11/1998 Nam
23 1610A03 16A10010267 Trần Văn Sơn '28/02/1998 Nam
24 1610A03 16A10010131 Đào Xuân Thắng '01/05/1998 Nam
25 1610A04 16A10010210 Dương Tuấn Anh '20/10/1998 Nam
26 1610A04 16A10010008 Trần Ngọc Bảo '21/10/1998 Nam
27 1610A04 16A10010044 Nguyễn Quốc Duy '30/11/1998 Nam
28 1610A04 16A10010339 Nguyễn Văn Khánh '07/02/1998 Nam
29 1610A05 16A10010027 Phạm Tuấn Anh '12/11/1998 Nam
30 1610A05 16A10010333 Trần Văn Hoàng '20/02/1997 Nam
31 1610A05 16A10010240 Lương Ngọc Trung '01/01/1998 Nam
32 1610A06 16A10010356 Nguyễn Văn Long '26/02/1998 Nam
33 1610A06 16A10010094 Đinh Tuấn Thành '02/11/1998 Nam
34 1710A01 17A10010332 Phạm Văn Hải '06/01/1999 Nam
35 1710A01 17A10010180 Nguyễn Ngọc Huy '05/11/1999 Nam
36 1710A01 17A10010207 Nguyễn Trung Kiên '09/09/1999 Nam
37 1710A01 17A10010151 Phạm Hà Phương '23/03/1999 Nữ
38 1710A01 17A10010146 Trần Văn Quân '28/10/1998 Nam
39 1710A02 17A10010230 Trần Văn Hiếu '17/02/1999 Nam
40 1710A02 17A10010197 Phạm Thị Hương '18/04/1999 Nữ
41 1710A03 17A10010228 Vũ Thị Nhài '18/12/1999 Nữ
42 1710A03 17A10010157 Đào Bình Thuận '25/02/1999 Nữ
43 1710A04 17A10010007 Chử Ngọc Ánh '25/05/1999 Nữ
44 1710A04 17A10010321 Nguyễn Văn Hiền '12/10/1999 Nam
45 1710A04 17A10010065 Lê Minh Hiếu '01/11/1999 Nam
46 1710A04 17A10010222 Nguyễn Thuý Hường '07/02/1999 Nữ
47 1710A04 17A10010259 Lý Thị Hoài '30/12/1999 Nữ
48 1710A05 17A10010339 Lưu Thị Ánh '12/03/1999 Nữ
49 1710A05 17A10010189 Nguyễn Thị '04/02/1999 Nữ
50 1710A05 17A10010188 Nguyễn Văn Hải '24/06/1998 Nam
51 1710A05 17A10010118 Nguyễn Thị Huế '05/02/1999 Nữ
52 1710A05 17A10010055 Nguyễn Thị Loan '06/10/1999 Nữ
53 1710A05 17A10010234 Phạm Văn Đức Mạnh '31/01/1999 Nam
54 1710A05 17A10010240 Nguyễn Văn Phong '02/08/1999 Nam
55 1710A05 17A10010072 Nguyễn Thị Minh Phương '19/05/1999 Nữ
56 1710A05 17A10010159 Tạ Thị Thu Trang '14/02/1999 Nữ
57 1710A05 17A10010277 Vũ Văn Tùng '22/10/1999 Nam
58 1710A06 17A10010009 Chu Quỳnh Anh '25/06/1999 Nữ
59 1710A06 17A10010263 Vũ Minh Chiến '10/11/1999 Nam
60 1710A06 17A10010290 Phạm Thu Dịu '13/06/1999 Nữ
61 1710A06 17A10010258 Nguyễn Xuân Hiếu '07/05/1999 Nam
62 1710A06 17A10010238 Nguyễn Văn Hoàn '19/03/1999 Nam
63 1710A06 17A10010049 Nguyễn Xuân Huỳnh '20/12/1999 Nam
64 1710A06 17A10010120 Nguyễn Văn Kiên '20/03/1999 Nam
65 1710A06 17A10010010 Lê Thị Khánh Ly '10/08/1999 Nữ
66 1710A06 17A10010217 Nguyễn Tài Ngọc '10/03/1999 Nam
67 1810A01 18A10010231 Nguyễn Công Đức '06/11/2000 Nam
68 1810A01 18A10010345 Phan Văn Hào '15/07/2000 Nam
69 1810A01 18A10010075 Phan Mai Hoa '13/08/2000 Nữ
70 1810A01 18A10010366 Nguyễn Thị Hường '20/03/2000 Nữ
71 1810A01 18A10010320 Nguyễn Công Phương '17/03/2000 Nam
72 1810A01 18A10010062 Phạm Thị Bích Thủy '21/07/1998 Nữ
73 1810A01 18A10010191 Nguyễn Thị Minh Thư '28/07/2000 Nữ
74 1810A01 18A10010115 Ngô Văn Toàn '02/01/2000 Nam
75 1810A01 18A10010041 Trần Thị Trang '29/03/2000 Nữ
76 1810A02 18A10010280 Bùi Ngọc Ánh '08/11/2000 Nữ
77 1810A02 18A10010122 Nguyễn Thị Hồng Duyên '09/11/2000 Nữ
78 1810A02 18A10010225 Đỗ Thị Hảo '06/11/2000 Nữ
79 1810A02 18A10010092 Đỗ Thị Minh Hiếu '05/12/2000 Nữ
80 1810A02 18A10010309 Hoàng Thanh Thúy '25/02/2000 Nữ
81 1810A03 18A10010134 Nguyễn Thị Kim Duyên '07/11/2000 Nữ
82 1810A03 18A10010138 Nguyễn Thị Hiền '09/11/2000 Nữ
83 1810A03 18A10010351 Nguyễn Thị Thanh Huệ '20/06/2000 Nữ
84 1810A03 18A10010142 Phạm Thị Ngoãn '23/06/1999 Nữ
85 1810A03 18A10010120 Trương Minh Tuân '16/01/2000 Nam
86 1810A04 18A10010279 Hà Thị Vân Anh '05/09/2000 Nữ
87 1810A04 18A10010347 Trịnh Thị Duyên '10/11/2000 Nữ
88 1810A04 18A10010254 Hoàng Phương Hạnh '26/03/2000 Nữ
89 1810A04 18A10010028 Trần Mai Hiền '26/03/2000 Nữ
90 1810A04 18A10010186 Đỗ Thị Liên '19/02/2000 Nữ
91 1810A04 18A10010241 Vũ Thị Linh '14/01/2000 Nữ
92 1810A04 18A10010208 Nguyễn Thị Kim Thanh '13/08/2000 Nữ
93 1810A04 18A10010308 Nguyễn Đình Tưởng '08/11/2000 Nam
94 1810A04 18A10010162 Vũ Thị Tố Uyên '18/07/2000 Nữ
95 1810A05 18A10010101 Nguyễn Thị Hoa '17/07/2000 Nữ
96 1810A05 18A10010013 Lương Quốc Huy '28/09/1998 Nam
97 1810A05 18A10010144 Nguyễn Thị Lĩnh '09/04/2000 Nữ
98 1810A05 18A10010037 Nguyễn Thị Mai '12/09/2000 Nữ
99 1810A05 18A10010057 Nguyễn Đình Phong '26/06/2000 Nam
100 1810A05 18A10010243 Lê Thị Thúy '26/07/2000 Nữ
(4342 lần xem)