Thông báo hướng dẫn Học viên cao học sử dụng Thư viện năm học 2021-2022

10/06/2022 16:22
Tags:
- Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ bạn đọc định kỳ thường xuyên, hướng dẫn kịp thời sinh viên, học viên các hệ sử dụng nguồn lực thư viện, tra cứu tài liệu số, sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung và phần mềm chống đạo văn... 
- Thư viện Trường lên kế hoạch tổ chức một buổi hướng dẫn trực tuyến cho toàn bộ học viên cao học cụ thể như sau
- Thời gian: 11 thg 6 2022 07:30 CH Việt Nam
- Hình thức: trực tuyến
- Link tham gia: Đã gửi mail đến học viên
(493 lần xem)