Góp ý chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ Đại học (ban hành kèm QĐ số 4004)

04/08/2022 08:00
Tags: QC 4004,
Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Khoa CNTT đang tập hợp các đề xuất chỉnh sửa Quy chế đào tạo trình độ Đại học (ban hành kèm Quyết định số 4004 ngày 09/8/2021 của Trường ĐH Mở HN).
Đề nghị các Thầy Cô và Sinh viên góp ý kiến đề xuất chỉnh sửa cho quy chế này (bằng cách điền form) để Khoa tổng hợp ý kiến báo cáo lên Nhà trường.
Thời gian hoàn thành việc điền form góp ý: trước 14:30 ngày 05/08/2022.
 
Lưu ý: BLĐ Khoa yêu cầu tất cả CB,GV và SV đều phải thực hiện việc điền form nói trên.
(4827 lần xem)