Thông báo lịch thi chính trị cuối khóa, thi lại học kì 1 năm học 2011-2012

09/03/2012 16:49
Giáo vụ khoa gửi thông báo kế hoạch thi Chính trị cuối khoá (cho SV khoá 0008B, 709B) và kế hoạch thi lại học kì 1 năm học 2011-2012 như sau:
 1. Thi chính trị cuối khóa hệ đại học K08, hệ cao đẳng 709B1,2:
  • Thi 7g thứ bảy ngày 17/03/2012 tại cơ sở 2 ( số báo danh phòng thi thông báo sau)
  • Các lớp học sáng thứ bảy ngày 17/03/2012 nghỉ:
 2. Hiện nay đã có lịch thi lại HK I (11-12): tải về
  • Thi từ CN ngày 18/03/2012 đến hết ngày thứ sáu ngày 23/03/2012
  • Các lớp học ban ngày từ thứ hai ngày 19/03 đến thứ sáu ngày 23/03/2012 nghỉ để thi lại, cụ thể là:
   • Hệ đại học:K08, k09, k10
   • Hệ Cao đẳng: 709B1,2 & 710B1,2 .
  • Các lớp K11, 711b1,2 học bình thường

 

                                                            

 

 

 

(6722 lần xem)