Thông báo Tổ chức đào tạo cho SV khóa 2010A giai đoạn 3/10 - 24/10/2022

30/09/2022 10:15
Do khóa 2010A thực hiện việc đi học môn GDTC&QPAN tại Văn Giang, Khoa thông báo về việc tổ chức đào tạo cho SV khóa 2010A trong giai đoạn từ ngày 3/10/2022 đến 24/10/2022, như sau:
Tags: 2010A, GDQP-AN,
  1. Các lớp tín chỉ học trực tiếp có số lượng Sv khóa 2010A nhiều: sẽ chuyển sang học trực tuyến ca 17:15 (xem lịch cụ thể trên hệ thống CTMS)
  2. Các lớp TC có số lượng Sv khóa 2010A ít: chuyển sang hình thức kết hợp: lớp học trực tiếp như bình thường, cung cấp video bài giảng tương ứng (gửi qua email CTMS) để SV sau giờ học tập GDQP, GDTC có thể tự học, theo kịp tiến độ của lớp. 
  3. Đối với các lớp thực hành:
    1. Sinh viên 2010A chủ động làm bài, nộp bài trực tuyến từng buổi theo phương thức do GV của lớp quy định. Khi làm bài có khó khăn, thắc mắc thì hỏi GV thông qua email để GV kịp thời hỗ trợ.
    2. Sinh viên các khóa khác thực thành trực tiếp tại lớp như bình thường.

Khoa CNTT thông báo để SV, CVHT, GV liên quan biết và thực hiện!

(12925 lần xem)